Twoja pomoc ma znaczenie

Wolontariat

Kampanie, sprawy organizacyjne, eventy, wykłady, materiały edukacyjne, artykuły na www, research medyczny. Tyle rzeczy, w których możecie się sprawdzić. Codziennie potrzebujemy Waszego wsparcia.

Wiedza i porady

Jeśli jesteś lekarzem i chciałbyś zaangażować się społecznie, mamy dla Ciebie wiele propozycji działań. Artykuły, wykłady, konsultacje materiałów, webinaria, chat z pacjentami, komentarze, udział w kampaniach edukacyjnych to tylko mała próbka tego, w czym możesz nas wesprzeć.

Finanse

1%, darowizny, granty, zbiórki urodzinowe na Facebooku, to potencjalne środki, które mogą wesprzeć działalność naszego Stowarzyszenia. Zachęcamy Was również do wspierania w tym zakresie.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki “Przebiśnieg” skupia osoby, które pragną pomagać pacjentom z rozpoznanymi chorobami układu limfatycznego – zarówno tym zdiagnozowanym, jak i tym, którzy ukończyli leczenie. Do opieki medycznej, którą otrzymują chorzy, dodajemy wsparcie i przyjaźń osób, które już zmierzyły się z chorobami hematoonkologicznymi.

Celem Stowarzyszenia, jest m.in.: niesienie pomocy chorym ze schorzeniami układu chłonnego i ich bliskim, działanie na rzecz poprawy jakości ich życia oraz propagowanie wiedzy na temat chorób hematoonkologicznych.

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.