Stowarzyszenie „Przebiśnieg” zostało partnerem 17. Międzynarodowego Sympozjum Evidence-Based Health Care pt. „Trust in Health Care” które odbędzie się w Krakowie wdniach 10-11 października 2022r. Więcej informacji o sympozjum można znaleźć na stronie: https://sympozjum.ceestahc.org/ W tym roku poruszone zostaną takie tematy jak: Zaufanie do polityki lekowej a skuteczne leczenie – sine qua non conditione confido est. / Innowacje w opiece zdrowotnej / Cyfrowe systemy opieki zdrowotnej skoncentrowane na pacjencie / Ochrona zdrowia a budowanie zaufania – Walka o umysły / Upodmiotowienie czy nowy paternalizm? W imieniu Organizatora – Stowarzyszenia CEESTAHC serdecznie zapraszamy do udziału.

Zaproszenie Organizatora:

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.