Wiedza ma znaczenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” realizuje projekt „W gruncie wiedzy” którego głównym celem jest wielowymiarowa i wielokanałowa edukacja.

Od dawna wiadomo, że wiedza jest podstawą efektywnego zarządzania procesem diagnozowania i leczenia. Dobrze poinformowany, rozumiejący proces leczenia i zdrowienia, otoczony opieką pacjent ma większą szansę na wyzdrowienie. Dobrze poinformowani bliscy mogą lepiej wspierać pacjenta w jego powrocie do zdrowia i pomagać mu w codziennych wyzwaniach przed, w trakcie i po zakończeniu terapii. Lekarz, który potrafi odpowiednio przekazać wiedzę o procesie leczenia, ma nie tylko większe szanse na zdobycie zaufania pacjenta i jego bliskich, ale przede wszystkim większą pewność, że pacjent będzie z nim współpracował w trakcie leczenia i zastosuje się do wytycznych terapeutycznych.

Projekt „W gruncie wiedzy” obejmie różnorodne działania edukacyjne z zakresu hematoonkologii, psychoonkologii oraz dietetyki onkologicznej. Mamy nadzieję, że dzięki tym działaniom, pacjenci hematoonkologiczni i ich bliscy zyskają poprzez wiedzę nie tylko nową siłę do walki z chorobą, ale również większe poczucie bezpieczeństwa, o które tak trudno w świecie pełnym niepokoju spowodowanym chorobą.

Partnerzy: www.hematoonkologia.pl / Takeda / Novartis / Roche 

Wsparcie psychoonkologiczne

Dyżur psychoonkologa – uruchomienie dedykowanego numeru telefonu informacyjnego dla pacjentów i ich rodzin w zakresie pomocy psychoonkologicznej.

Więcej >>

Wiedza

Materiały dotyczące diagnozowania i leczenia chłoniaków, żywienia w chorobie hematoonkologicznej, porad psychoonkologicznych, praw pacjenta.

Więcej >>

Wsparcie w szpitalu

Szpitalne kąciki edukacyjno-relaksacyjne na oddziałach hematoonkologicznych. W kącikach znajdują się m.in. biblioteczki
z publikacjami edukacyjnymi i naukowymi, ulotki-poradniki Stowarzyszenia
Przebiśnieg oraz książki fabularne.

Więcej >>

Webinaria

Webinaria z zakresu: psychoonkologii, diagnozowania i leczenia chorób hematoonkologicznych, żywienia w chorobie hematoonokologicznej oraz codzienności pacjenta hematoonkologicznego.

Więcej >>

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.