NASZE KAMPANIE

Zwróć Uwagę na Siebie

Cel: Edukacja społeczeństwa o roli samoobserwacji stanu zdrowia w diagnozowaniu chłoniaków.

Grupa docelowa: Kobiety, mężczyźni; 20+; cała Polska

Zasięg: Ogólnopolski

Działania promocyjne: ATL, BTL, PR

Realizacje:

  • Spoty edukacyjne
  • Kampania w social media
Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.