Co nowego w hematoonkologii?

29.12.2022 r.
Przewlekła białaczka limfocytowa może rozwijać się przez wiele lat. U niektórych pacjentów choroba ta może przekształcić się w nowotwór złośliwy – wtórną ostrą białaczkę szpikową. Do tej pory niewiele było wiadomo na temat tego, jak przebiega taka przemiana. Naukowcy z Washington University School of Medicine w St. Louis zidentyfikowali ważny punkt w przejściu od przewlekłej do agresywnej białaczki. Wykazali, że zablokowanie kluczowej cząsteczki w szlaku przejściowym zapobiega postępowi tej niebezpiecznej choroby. To początek badań idących w tym kierunku. Trzeba jeszcze odpowiedzieć na wiele pytań. Więcej >>

27.12.2022 r.
FDA przyznała przyspieszoną zgodę dla mosunetuzumabu w leczeniu nawrotowego/opornego chłoniaka grudkowego po dwóch lub więcej wcześniejszych liniach leczenia. Jako pierwsze w swojej klasie dwuswoiste przeciwciało angażujące limfocyty T, które można zainicjować w warunkach ambulatoryjnych. Wg dr Elizabeth Budde z City of Hope w Duarte w Kalifornii mosunetuzumab ma wysoki wskaźnik odpowiedzi i ustalony czas trwania, co może zmienić sposób leczenia zaawansowanego chłoniaka grudkowego. Więcej >>

12.12.2022 r.
Naukowcy z Abramson Cancer Center na Uniwersytecie w Pensylwanii przedstawili wstępne wyniki trwającego badania klinicznego fazy I wykazującego skuteczne ponowne leczenie terapią komórkową CAR T u pacjentów, u których nowotwór nawrócił po wcześniejszej terapii CAR T. Więcej >>

12.12.2022 r.
Badacze z Rutgers Cancer Institute of New Jersey wraz z Tufts Medical Center w Bostonie, opracowali i  zatwierdzili Międzynarodowe Prognozowanie chłoniaka Hodgkina w  zaawansowanym stadium Iindeks (A-HIPI). A-HIPI to najnowocześniejszy kliniczny model decyzyjny służący do przewidywania pięcioletniego przeżycia wolnego od progresji i całkowitego przeżycia u dorosłych z zaawansowanym klasycznym chłoniakiem Hodgkina na podstawie kompleksowych danych indywidualnych pacjentów z międzynarodowych badań klinicznych i dużych prospektywnych rejestrów nowotworów. Aby usprawnić wykorzystanie A-HIPI, zespół opracował internetowy kalkulator, który ma pomóc klinicystom i pacjentom w szacowaniu zindywidualizowanej prognozy. Praca została opublikowana w czasopiśmie Journal of Clinical Oncology ( DOI: https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.22.02473 ) Więcej >>

07.12.2022 r.
Zespół z Uniwersytetu Genewskiego (UNIGE) i Uniwersytetu Ludwiga Maksymiliana w Monachium (LMU) wykazał, że rytmiczność układu odpornościowego, a w szczególności komórek dendrytycznych, ma nieoczekiwany dotąd wpływ na wzrost guza, a także na skuteczność leczenia immunoterapeutycznego. Wyniki te, opublikowane w czasopiśmie Nature wskazują, że zwykła zmiana czasu podania leku może ogromnie zwiększyć jego skuteczność. Więcej >>

15.11.2022 r.
Naukowcy z Sylvester Comprehensive Cancer Center na Uniwersytecie Miami Miller School of Medicine opracowali nowy, zautomatyzowany sposób obliczania metabolicznej objętości guza (MTV) w rozlanym chłoniaku z dużych komórek B (DLBCL). Odkrycia te mogą znacznie ułatwić obliczanie objętości guza na potrzeby badań klinicznych i opieki nad pacjentem. Badanie zostało opublikowane w Cancers. Więcej >>

25.10.2022 r.
Naukowcy z University Hospitals (UH) Seidman Cancer Center i start-up biotechnologiczny opracowali nowy sposób wytwarzania komórek T CAR do immunoterapii w zaledwie 24 godziny – to znacząca poprawa w stosunku do poprzedniego punktu odniesienia wynoszącego osiem dni, a nawet trzy tygodnie. Więcej >>

12.08.2022 r.
Badanie University of Kansas Cancer Center, opublikowane w Journal of Hematology & Oncology wykazało, że osoby z nowotworami hematoonkologicznymi są bardziej narażone na zakażenie COVID-19, nawet po szczepieniu. Naukowcy odkryli, że pacjenci z nowotworami związanymi z krwią, takimi jak białaczka, chłoniak i szpiczak mnogi, są 1,6 razy bardziej narażeni na infekcje SARS-CoV- 2. Nie badano dlaczego nowotwory związane z krwią mają wyższy wskaźnik przełomowych infekcji COVID niż inne nowotwory, ale badacze stawiają hipotezę, że prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że nowotwory hematoonkologiczne to często nowotwory komórek odpornościowych. Może to skutkować tym, że pacjenci z nowotworami związanymi z krwią często nie są w stanie uzyskać tak silnej odpowiedzi na szczepienie i mogą nie mieć takiego samego stopnia ochrony po otrzymaniu szczepionek. Dlatego też w przypadku pacjentów hematoonkologicznych oprócz szczepień powinno się zwracać dużą uwagę na dodatkowe metody bezpieczeństwa epidemiologicznego. Więcej >>

09.05.2022 r.
Naukowcy z Australii Południowej dokonali przełomu w przezwyciężaniu oporności na leki w ostrej białaczce szpikowej (AML). W badaniu opublikowanym w czasopiśmie hematologicznym Blood , naukowcy z University of South Australia i SA Pathology’s Center for Cancer Biology opisują, w jaki sposób odkryli sposób na stłumienie określonego białka, które promuje oporność na leki powszechnie stosowane w leczeniu pacjenci z AML. Więcej >>

12.01.2022 r.
Istnieje niezliczona ilość powodów, dla których rozwijają się nowotwory. Badając geny zmienione u osób z chłoniakiem, zespół naukowców, kierowany przez Charité – Universitätsmedizin Berlin i Goethe University Frankfurt, zidentyfikował kluczowy mechanizm zaangażowany w rozwój choroby. Naukowcy odkryli, że białko kodowane przez gen SENP6, usuwa modyfikacje SUMO z innych białek wewnątrz komórki. W ten sposób kontroluje wzajemne interakcje białek. Zespół badawczy udowodnił, że wyłączenie genu SENP6 prowadzi do rozwoju raka, co oznacza, że ​​działa on jak supresor nowotworu. W zdrowych komórkach gen SENP6 odgrywa kluczową rolę w naprawie uszkodzeń DNA. Utrata tego genu powoduje upośledzenie tej funkcji. Prowadzi to do akumulacji uszkodzeń DNA, co ostatecznie ułatwia rozwój nowotworu. Więcej >>

11.01.2022 r.
Naukowcy odkryli, że komórki rakowe u pacjentów z AML w dużym stopniu opierają się na ZMYND8 (epigenetyczne białko regulacyjne, którego potrzebują komórki nowotworowe do kontrolowania ekspresji genów, niezbędnych do ich przeżycia i wzrostu). Odkrycia sugerują, że dostarczanie inhibitorów leków przeciwko ZMYND8 może zakłócić obwody regulacji genów podatnych na AML. To okazja do opracowania jeszcze lepszych związków niż obecne metody leczenia tego nowotworu krwi. Więcej >>

22.12.2021 r.
Najnowsze doniesienia zwracają uwagę na istotność składników pokarmowych jako elementów mogących poprawiać wyniki leczenia. Czy za jakiś czas spersonalizowana dieta będzie elementem walki z nowotworem? Aby jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie potrzebne są jeszcze dalsze badania, jednak już dziś doskonale wiadomo, że prawidłowa i dobrze zbilansowana dieta jest niebagatelnym wsparciem w procesie zdrowienia i zdobywania sił do walki z chorobą. (KM) Więcej >>

13.12.2021 r.
Naukowcy, których badania zostały opublikowane 13 grudnia w Blood Cancer Discovery , wykazali, że białko o nazwie ATF4, odgrywa kluczową rolę we wspieraniu szybkiego wzrostu DLBCLs. Naukowcy odkryli, że wyciszanie ATF4 w komórkach DLBCL skłania komórki do zagłodzenia się i spowolnienia ich wzrostu – a celowanie w ATF4 wraz z blisko spokrewnionym białkiem metabolicznym, SIRT3, jeszcze bardziej wzmacnia efekt zabijania raka. To początek nowej ścieżki walki z tymi nowotworami. Więcej >>

16.02.2021 r.
FDA zatwierdziła terapię limfocytami T z autologicznym receptorem chimerycznym antygenu (CAR) z modyfikacją genów lisokabtagenu maraleucel (liso-cel) dla dorosłych pacjentów z niektórymi typami chłoniaka nieziarniczego, który nie reaguje na lub nawrót choroby po co najmniej dwóch innych terapiach ogólnoustrojowych. Niniejsze zatwierdzenie obejmuje rozlanego chłoniaka z dużych komórek B (DLBCL); chłoniak z komórek B o wysokim stopniu złośliwości; pierwotny chłoniak śródpiersia z dużych komórek B; i chłoniaka grudkowego stopnia 3b. Liso-cel nie jest wskazany do leczenia pierwotnego chłoniaka ośrodkowego układu nerwowego. Zatwierdzenie opiera się na wynikach badania TRANSCEND-NHL-001, do którego włączono 269 dorosłych z nawrotowym / opornym na leczenie DLBCL. Całkowita remisja wyniosła 54% wśród pacjentów leczonych liso-cel. Więcej>>

10.02.2021 r.
Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości lekarze będą mogli wysyłać do laboratoriów prośby o spersonalizowaną produkcję określonych rodzajów krwinek w celu zastąpienia tych dotkniętych chorobą. Wskazuje na to nowe badanie prowadzone przez ekspertów z Cincinnati Children’s, które dostarcza nowych, potężnych informacji na temat działania tkanki szpiku kostnego. Zespół wykorzystał kombinację technik analizy komórkowej do zbudowania pierwszego „atlasu” tkanki szpiku kostnego. Odkrycia pogłębiają naukowe zrozumienie, w jaki sposób małe naczynia krwionośne organizują szpik kostny i regulują produkcję krwi. Badanie, opublikowane 10 lutego 2021 w Nature, zostało przeprowadzone przez ekspertów z Wydziału Hematologii Eksperymentalnej i Biologii Nowotworów. Wśród współautorów jest zespół naukowców z Cincinnati Children’s i University of Cincinnati, a także współpracownicy z Kolorado, Teksasu i Michigan. Więcej>>

02.02.2021 r.
W nowym badaniu opublikowanym w Blood, oficjalnym czasopiśmie American Society of Hematology, naukowcy Moffitt pokazują, że rozregulowanie odporności może bezpośrednio wpływać na skuteczność terapii CAR T u pacjentów z rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B. Więcej>>

01.02.2021 r.
W nowym badaniu prowadzonym przez Yale Cancer Center naukowcy odkryli nowy mechanizm metabolicznego strażnika białaczki. Mechanizm ten zależy od cząsteczki zwanej PON2, która może prowadzić do odkrycia nowego sposobu leczenia choroby. Odkrycia zostały opublikowane w w Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Więcej>>

26.01.2021 r.
Szansa na nowy lek w CML. Specyficzne blokowanie proliferacji komórek macierzystych białaczki za pomocą metoklopramidu. Prace badawcze w Klinice Onkologii Medycznej w Inselspital, Szpitalu Uniwersyteckim w Bernie i Uniwersytecie w Bernie skoncentrowały się na identyfikacji szlaków sygnałowych i mechanizmów kontrolnych białaczkowej komórki macierzystej. Obiecująca wydaje się praca z MPR, lekiem przeciwwymiotnym powszechnie stosowanym w leczeniu nudności i wymiotów. Więcej>>

22.01.2021 r.
Randomizowane badanie kliniczne III fazy z udziałem 472 pacjentów ze 148 ośrodków medycznych na całym świecie, znane jako QUAZAR AML-001 Trial, sprawdzało, czy nawrót można opóźnić stosując doustną azacytydynę jako terapię podtrzymującą. Badacze stwierdzili, że pacjenci przyjmujący 300 mg leku przez dwa tygodnie każdego miesiąca mieli statystycznie i klinicznie istotną poprawę przeżycia wolnego od nawrotów (RFS) i przeżycia całkowitego (OS). Mediana RFS i OS wyniosła odpowiednio 10,2 miesiąca i 24,7 miesiąca w przypadku doustnej azacytydyny w porównaniu z zaledwie 4,8 i 14,8 miesiąca w przypadku pacjentów przyjmujących placebo. Dwa lata od rozpoczęcia leczenia podtrzymującego przeżyło 50,6 procent pacjentów z azacytydyną, w porównaniu z 37,1 procent pacjentów otrzymujących placebo. Efekty uboczne były umiarkowane i możliwe do opanowania. Więcej>>

15.01.2021 r.
FDA zatwierdza Xalkori do leczenia chłoniaków ALK-dodatnich u dzieci. Więcej>>

15.01.2021 r.
Analiza rejestru wskazuje, że pacjenci z nowotworami hematologicznymi są wysoce podatni na COVID-19. Więcej>>

15.01.2021 r.
FDA zatwierdziła selinexor w połączeniu z bortezomibem i deksametazonem (Vd) do leczenia osób dorosłych ze szpiczakiem mnogim (MM), którzy otrzymali wcześniej co najmniej jedną terapię. Więcej>>

15.01.2021 r.
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła uzupełniający wniosek o nowy lek dotyczący ponatynibu w leczeniu osób dorosłych z przewlekłą białaczką szpikową (CML) w fazie przewlekłej, która jest oporna lub nietolerująca co najmniej dwóch wcześniejszych inhibitorów kinazy. Więcej>>

11.01.2021 r.
System obronny organizmu na ogół nie rozpoznaje komórek rakowych jako niebezpiecznych. Aby naprawić ten czasami śmiertelny błąd, naukowcy badają nowy, sprytny pomysł, polegający na pobraniu garści komórek odpornościowych od pacjentów z rakiem i „ulepszeniu” ich w laboratorium, tak aby rozpoznawali określone białka powierzchniowe w komórkach złośliwych. Następnie naukowcy namnażają komórki odpornościowe i wstrzykują je z powrotem do krwi pacjentów – rozpoczynając podróż przez organizm w celu wykrycia i zaatakowania wszystkich komórek rakowych w ukierunkowany sposób. Więcej>>

16.12.2020 r.
Badana terapia chimerycznym receptorem antygenu (CAR) z limfocytami T (CAR-T) ukierunkowana na antygen dojrzewania limfocytów B (BCMA) wykazała aktywność kliniczną u wcześniej intensywnie leczonych pacjentów z nawrotowym / opornym na leczenie szpiczakiem mnogim, zgodnie z wynikami badania jednoramiennego , wieloośrodkowe badanie fazy 1 (identyfikator ClinicalTrials.gov: NCT03274219 ). Wyniki badań zostały zaprezentowane na wirtualnym 62. dorocznym spotkaniu i wystawie American Society of Hematology (ASH). Więcej>>

15.12.2020 r.
Połączenie lenalidomidu i rytuksymabu jako leczenia pierwszego rzutu chłoniaka z komórek płaszcza (MCL) zarówno u starszych, jak i młodszych pacjentów dało wysoki odsetek odpowiedzi całkowitych (CR) z trwałymi remisjami, trwającymi w niektórych przypadkach ponad 7 lat, zgodnie ze zaktualizowaną skutecznością i dane dotyczące bezpieczeństwa badania fazy 2, przedstawione przez Samuela Yamshona z Weill-Cornell Medicine w Nowym Jorku na wirtualnym 62. dorocznym spotkaniu i wystawie Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH). Więcej>>

15.12.2020 r.
Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Taussig Cancer Institute i Lerner Research Institute w Cleveland Clinic opisuje nową klasę celowanych leków przeciwnowotworowych, które mogą okazać się skuteczne w leczeniu niektórych powszechnych typów białaczek. Wyniki pojawiły się po raz pierwszy w Internecie w Blood Cancer Discovery . Więcej>>

11.12.2020 r.
Dodanie wenetoklaksu do fludarabiny, cytarabiny, czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów i idarubicyny (FLAG-IDA) wydaje się wykazywać skuteczność w podgrupach ostrej białaczki szpikowej (AML) i wydaje się mieć akceptowalny profil bezpieczeństwa, zgodnie z wynikami badania pośredniego. analiza badania fazy 1b / 2 przedstawionego przez Curtisa Lachowieza z University of Texas MD Anderson Cancer Center w Houston na wirtualnym 62. dorocznym spotkaniu i wystawie American Society of Hematology (ASH). Więcej>>

11.12.2020 r.
Pacjenci z nawracającą lub oporną na leczenie (R / R) ostrą białaczką szpikową (AML), którzy byli wcześniej leczeni inhibitorami kinazy tyrozynowej (TKI) midostauryną lub sorafenibem, mogą osiągnąć remisję po zastosowaniu gilteritinibu, zgodnie z wynikami badań przedstawionymi przez dr Alexander E. Perl. , z University of Pennsylvania w Filadelfii, na wirtualnym 62. dorocznym spotkaniu i wystawie American Society of Hematology (ASH). Więcej>>

10.12.2020 r.
Stwierdzono, że flotetuzumab wykazuje działanie przeciwbiałaczkowe u pacjentów z pierwotną niewydolnością indukcyjną (PIF) i wczesną nawrotową ostrą białaczką szpikową (ER-AML), a leczenie wydaje się tolerowane w przypadku rzadkich neurologicznych działań niepożądanych, zgodnie z wynikami zaktualizowanej analizy trwającej otwarte badanie fazy 1/2 (identyfikator ClinicalTrials.gov: NCT02152956 ). Wstępne wyniki zostały przedstawione przez dr Ibrahima Aldossa z Gehr Family Center for Leukemia Research w City of Hope w Duarte w Kalifornii na wirtualnym 62. dorocznym spotkaniu i wystawie American Society of Hematology (ASH). Więcej>>

08.12.2020 r.
Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T). W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, która rozpocznie bezprecedensowy w historii Polski program rozwoju ultranowoczesnej terapii onkologicznej. Więcej>>

07.12.2020 r.
Wydaje się, że nowy inhibitor menina-KMT2A jest bezpieczny i dobrze tolerowany. Inhibitor FLT3 w połączeniu z niskodawkową chemioterapią wykazuje obiecującą skuteczność i bezpieczeństwo. Wyniki przedstawiają zachęcające wiadomości na temat trudnych do leczenia podtypów AML. Więcej>>

07.12.2020 r.
Grupa naukowców pod kierownictwem dr Maximilliana Merza, adiunkta onkologii z zespołem Myeloma w Roswell Park Comprehensive Cancer Center, przeprowadziła pierwsze prospektywne badanie kliniczne dotyczące heterogeniczności przestrzennej pacjentów z nawrotowym / opornym na leczenie lub nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim. Więcej>>

07.12.2020 r.
Francisco J. Hernandez-Ilizaliturri, lekarz z Roswell Park Comprehensive Cancer Center, wraz z zespołem naukowców z innych instytucji, badali nowatorską terapię dla pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiem nieziarniczym z komórek B. „TRPH-222-100 to pierwsze badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność TRPH-222 jako pojedynczego leku u pacjentów z nawrotowym / opornym chłoniakiem z komórek B” – mówi dr Hernandez-Ilizaliturri. „Nasze dane wykazały, że TRPH-222 był dobrze tolerowany przy testowanych poziomach dawek i bardzo skuteczny w zwalczaniu choroby u pacjentów z różnymi podtypami chłoniaka z limfocytów B.” Więcej>>

07.12.2020 r.
Chłoniak pierwotny ośrodkowego układu nerwowego (PCNSL) to rodzaj raka, który rozwija się w mózgu i / lub rdzeniu kręgowym. Osoby starsze są narażone na zwiększone ryzyko zachorowania na ten typ raka, a leczenie tych pacjentów jest zwykle trudne ze względu na występowanie chorób współistniejących, słabości i trudności w leczeniu. W retrospektywnym badaniu pacjentów z nowo zdiagnozowanym PCNSL naukowcy z Rutgers Cancer Institute w New Jersey i współpracownicy wykorzystali oceny geriatryczne, aby przeanalizować szczegółowe cechy, leczenie i wyniki pacjentów z 17 ośrodków akademickich. Więcej>>

07.12.2020 r.
Badanie przeprowadzone przez naukowców z University of Texas MD Anderson Cancer Center wykazało, że axi-cel, autologiczna terapia limfocytami T anty-CD19 chimerycznym receptorem antygenu (CAR), jest bezpieczną i skuteczną terapią pierwszego rzutu dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. chłoniak z dużych komórek B (LBCL), grupa z pilną potrzebą nowych i skutecznych metod leczenia. Wyniki te zostały zaprezentowane na wirtualnym dorocznym spotkaniu American Society of Hematology 2020. Więcej>>

07.12.2020 r.
Wielu pacjentów z rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B (DLBCL) można wyleczyć przeszczepem przy użyciu ich własnych krwiotwórczych komórek macierzystych, ale aż połowa z nich ostatecznie dochodzi do nawrotu. Nowe badania prowadzone przez naukowców z Dana-Farber Cancer Institute sugerują, że pacjenci, u których próbki krwi lub komórek macierzystych zawierają DNA guza, prawdopodobnie mają nawrót choroby. Więcej>>

07.12.2020 r.
Na wirtualnym 62. dorocznym spotkaniu American Society of Hematology (ASH), dr Jacqueline Garcia z Dana-Farber opisała dwa badania oceniające bezpieczeństwo i skuteczność łączenia wenetoklaksu ze standardowymi metodami leczenia pacjentów wysokiego ryzyka z nowotworami szpikowymi, takimi jak ostry szpik szpikowy. białaczka (AML) i zespół mielodysplastyczny (MDS). Garcia i współpracownicy doszli do wniosku, że połączenie wenetoklaksu i azacytydyny „wykazuje obiecującą skuteczność, w tym trwałość odpowiedzi i akceptowalny profil bezpieczeństwa dla pacjentów z MDS wysokiego ryzyka”. Na podstawie tych zachęcających danych rozpoczęto badanie kliniczne III fazy (VERONA), porównujące azacytydynę i wenetoklaks z azacytydyną i placebo w leczeniu MDS pierwszego rzutu. Więcej>>

07.12.2020 r.
Hematopoeza klonalna (CH) to niedawno zidentyfikowany stan, w którym mutacje związane z rakiem krwi są wykrywane we krwi niektórych zdrowych, zwykle starszych osób, które nie mają raka. Osoby z CH, choć bezobjawowe, mają podwyższone ryzyko rozwoju raka krwi i innych negatywnych skutków zdrowotnych, w tym zawałów serca i udarów. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Dana-Farber Cancer Institute ujawniło po raz pierwszy, że CH może – we właściwym kontekście – przynosić korzyści zdrowotne – w kontekście allogenicznych przeszczepów komórek macierzystych lub szpiku kostnego. Pacjenci, którzy otrzymali przeszczepy od starszych dawców z CH, mieli mniejsze ryzyko nawrotu i dłuższe przeżycie w porównaniu z pacjentami, którzy otrzymali przeszczepy od dawców bez CH. Więcej>>

06.12.2020 r.
Pacjenci z nowotworami hematologicznymi i SARS-CoV-2 są narażeni na większe ryzyko zakażenia, zgonu. Więcej>>

06.12.2020 r.
FDA odroczyła decyzję w sprawie wniosku o licencję na leki biologiczne (BLA) dla lisokabtagenu maraleucel (liso-cel) dla dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem z dużych komórek B. Agencja nie wyznaczyła nowego terminu przeglądu, ale zauważyła, że ​​nie został on zakończony do dnia działania ustawy o opłatach za lekarstwa na receptę z dnia 16 listopada 2020 r. Opóźnienie jest związane z ograniczeniami podróżowania z powodu pandemii COVID-19, która uniemożliwiła agencji inspekcję zakładu produkcyjnego innej firmy w Teksasie podczas obecnego cyklu przeglądu liso-cel. Wniosek będzie rozpatrywany do czasu zakończenia przez FDA, co prawdopodobnie zostanie opóźnione do 2021 r. Więcej>>

06.12.2020 r.
Badacze z Foundation Medicine, Inc. i Rutgers Cancer Institute of New Jersey, jedynego w tym stanie Comprehensive Cancer Center, wyznaczonym przez National Cancer Institute, zbadali genomowe pochodzenie podtypów BCL, stosując metodologię przewidywania pochodzenia genomowego do kompleksowych danych profilowania genomowego i odkryli liczne różnice genomiczne. Więcej>>

06.12.2020 r.
Badacze z Dana-Farber Cancer Institute na wirtualnym 62. dorocznym spotkaniu American Society of Hematology (ASH) donoszą, że terapia komórkami CAR-T znana doprowadziła komórki rakowe do niewykrywalnych poziomów u prawie 80% pacjentów z zaawansowanym chłoniakiem nieziarniczym (NHL) w badaniu klinicznym drugiej fazy. Więcej>>

14.09.2020 r.
Przewlekła białaczka limfocytowa i białaczka prolimfocytowa. Dwie monety czy dwie strony tej samej monety? Więcej>>

14.09.2020 r.
Przewlekła białaczka limfocytowa: od patogenezy molekularnej do nowych strategii terapeutycznych. Więcej>>

14.09.2020 r.
Zgodnie z wynikami badania III fazy VIALE-A, skojarzone stosowanie wenetoklaksu (Venclexta) i azacytydyny (Vidaza) było bezpieczne i poprawiało przeżycie całkowite (OS) w porównaniu z samą azacytydyną u niektórych pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML). Wyniki badania zostały zaprezentowane na wirtualnym 25. corocznym kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA), a także opublikowane w The New England Journal of Medicine. Więcej>>

14.09.2020 r.
Zgodnie z wynikami badania III fazy VIALE-A, skojarzone stosowanie wenetoklaksu (Venclexta) i azacytydyny (Vidaza) było bezpieczne i poprawiało przeżycie całkowite (OS) w porównaniu z samą azacytydyną u niektórych pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML). Wyniki badania zostały zaprezentowane na wirtualnym 25. corocznym kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA), a także opublikowane w The New England Journal of Medicine. Więcej>>

14.09.2020 r.
Została uruchomiona platforma fitness MyVictory w celu zapewnienia treningów na żywo i na żądanie, specjalnie dostosowanych do osób, które przeżyły różne rodzaje nowotworów. Więcej>>

14.09.2020 r.
W randomizowanym badaniu II fazy, obejmującym schematy decytabiny u starszych pacjentów z nowo rozpoznaną ostrą białaczką szpikową (AML), stwierdzono, że skuteczność i bezpieczeństwo nie różniły się między 5-dniowym a 10-dniowym schematem decytabiny. Więcej>>

14.09.2020 r.
Tabletki azacytydyny zatwierdzone do leczenia AML po chemioterapii Więcej>>

14.09.2020 r.
Zatwierdzono pierwsze leczenie limfocytami CAR-T w leczeniu chłoniaka z komórek płaszcza Więcej>>

14.09.2020 r.
FDA zatwierdza doustną azacytydynę w ostrej białaczce szpikowej Więcej>>

31.08.2020 r.
Działania FDA obejmują trzecią terapię CAR z limfocytami T. Więcej>>

31.08.2020 r.
Nowy nanokoniugat blokuje rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych w zwierzęcych modelach ostrej białaczki szpikowej. Więcej >>

31.08.2020 r.
Jak pokazują badania Moffitt, terapia podwójnymi inhibitorami może być bezpieczniejsza dla pacjentów z PBL. Więcej >>

31.08.2020 r.
ASH opublikowało nowe wytyczne, które mają pomóc w dostosowaniu leczenia starszych osób dorosłych z ostrą białaczką szpikową. Więcej >>

29.07.2020 r.
Komisja EMA (Europejska Agencja Leków) wydała pozytywną opinię dotyczącą stosowania acalabrutinibu w monoterapii u pacjentów, którzy wcześniej nie byli leczeni lub otrzymali co najmniej jedną terapię w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL). Więcej >>

20.07.2020 r.
Nowoczesna onkologia dziecięca w Poznaniu w budowie. Więcej >>

12.05.2020 r.
Warto wiedzieć. Od 11 maja na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta, można przeprowadzić bezpośrednią rozmowę z Biurem w formie czatu. Czat dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Więcej >>

12.05.2020 r.
Już są !!! Rekomendacje dotyczące opieki nad pacjentami z chorobami hematoonkologicznymi w związku z pandemią COVID-19. Więcej >>

30.04.2020 r.
Opieka nad biorcami i dawcami komórek krwiotwórczych podczas epidemii COVID-19 – zalecenia. Więcej >>

10.04.2020 r.
Wg informacji opublikowanych w „Blood”, trwają prace nad nowym narzędziem prognostycznym, które pomoże ustalić, jak długo osoba, u której zdiagnozowano przewlekłą białaczkę limfocytową (CLL), może poczekać przed rozpoczęciem leczenia. Może to pomóc w złagodzeniu frustracji pacjentów z wczesnym stadium CLL, którzy nie mają objawów choroby, a którym mówi się, że mają nowotwór, ale na razie nie będą leczeni i powinni jedynie „obserwować się i czekać, co zalecają wytyczne. Tacy pacjenci stanowią około 70–80% osób ze zdiagnozowanym CLL. Szacuje się, że do tej kategorii należy obecnie ponad 400 000 pacjentów w Stanach Zjednoczonych i Europie. Więcej >>

10.04.2020 r.
Nawet w normalnych warunkach diagnozowanie chorób układu krwiotwórczego, jest utrudnione ze względu na objawy podobne do przeziębienia. Zgodnie z listem redakcyjnym opublikowanym online w Leukemia Research, pandemia SARS-CoV-2 stanowi znaczne ryzyko dla pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego. Wpływa na każdy aspekt od diagnozy po terapię. Jedną z kluczowych kwestii, jest ryzyko nieudanej lub opóźnionej diagnozy z powodu warunków pandemicznych. Szacuje się, że 50–75% pacjentów z ostrą białaczką ma gorączkę w chwili rozpoznania, co naraża ich na wysokie ryzyko błędnej diagnozy COVID-19 po wstępnej ocenie. Podobnie jak w przypadku innych chorób onkologicznych (na przykład pierwotny chłoniak śródpiersia), które często występują z kaszlem z gorączką lub bez niej. Po ujemnym teście SARS-CoV-2 pacjenci mogą zostać wysyłani do domu bez dalszej diagnozy. W szybko postępującej chorobie, takiej jak ostra białaczka, może to prowadzić do krytycznych opóźnień w interwencji terapeutycznej. Samoobserwacja siebie i bliskich ma teraz jeszcze większe znaczenie. Więcej >>

31.03.2020 r.
Dane z Chin wskazują, że pacjenci onkologiczni otrzymujący leczenie przeciwnowotworowe powinni mieć intensywne badania przesiewowe w kierunku zakażenia COVID-19 i powinni unikać leczenia powodującego immunosupresję lub w przypadku współinfekcji COVID-19 zmniejszyć ich dawkę. Zdaniem naukowców nie powinno się zalecać opóźnienia leczenia onkologicznego. Jak te wytyczne wyglądają dla pacjentów hematoonkologiczych w Polsce? Więcej >>

19.02.2020 r.
Niektóre komórki nowotworowe nie umierają, nawet po zastosowaniu silnych immunoterapii komórkowych, takich jak np. terapia komórkami CAR T. Nowe badania z Abramson Cancer Center na University of Pennsylvania rzucają na to światło i próbują wyjaśnić dlaczego. Więcej >>

18.02.2020 r.
Ujawniono pochodzenie skórnego chłoniaka z komórek T. Więcej >>

17.02.2020 r.
Zgodnie z badaniem fazy I, nowa terapia komórkami T anty-CD19 CAR wykazała wysoki odsetek odpowiedzi przy niskiej toksyczności neurologicznej u pacjentów z zaawansowanymi chłoniakami komórek B. „To pokazuje, że możemy zdecydowanie poprawić CAR. Nieustannie udoskonalamy projekty CAR, aby dać nam to, czego potrzebujemy klinicznie”, powiedział Kochenderfer dla MedPage Today.
„Wykazaliśmy, że domeny zawiasowe i transbłonowe są bardzo ważne w funkcji CAR” – powiedział. „To jeden z powodów, dla których uważamy, że nowy CAR jest mniej toksyczny niż stary CAR. Wykazaliśmy, że niższe poziomy cytokin są związane z mniejszą toksycznością u pacjentów.” Więcej >>

17.02.2020 r.
Jeśli trwające badania potwierdzą bezpieczeństwo i skuteczność, komórki CAR-NK mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla terapii komórkami CAR T m.in. poprzez zmniejszenie toksyczności… (New England Journal of Medicine) „To oczywiście wstępne dane i niewielka próbka, ale dane są zachęcające”, powiedział Rezvani dla MedPage Today. „Nie możemy wyciągnąć żadnych poważnych wniosków z tego, co widzieliśmy, ale przynajmniej zachęca nas to do kontynuowania bieżących prac”. Więcej >>

15.01.2020 r.
Według analizy opublikowanej w The Lancet Hematology, u pacjentek ze zdiagnozowanym chłoniakiem Hodgkina (HL) chemioterapia zastosowana podczas ciąży wiąże się m.in. z niższą masą urodzeniową u noworodków. Jednak pomimo zwiększonego ryzyka powikłań, nie zauważono istotnej różnicy w przeżyciu między kobietami, które otrzymały chemioterapię przedporodową, a tymi, które tego nie zrobiły. Więcej >>

10.01.2020 r.
Rutynowa morfologia pomaga wcześnie wykryć nowotwory krwi. Lekarze postulują powrót tego badania w ramach medycyny pracy. Więcej >>

29.10.2019 r.
W hematologii ciągle dzieje się coś nowego. Teraz testowane jest nowe narzędzie prognostyczne, które być może będzie mogło przewidzieć, kto może osiągnąć względnie długą remisję w CLL. Więcej >>

20.09.2019 r.
Nowe doniesienia sugerują, że u osób które mają w rodzinie rodzica, rodzeństwo lub dziecko z nowotworem krwi, istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia choroby hematologicznej. Badanie opublikowane w Blood opisuje pierwsze dowody na istnienie takiego ryzyka. Jak dotąd jest to największa i najbardziej kompleksowa ocena populacyjna. W niniejszej analizie wzięło 153 113 pacjentów z potwierdzonym nowotworem krwi i 391 131 krewnych pierwszego stopnia, co pozwoliło dr Sudowi i współpracownikom w pełni scharakteryzować ryzyko rodzinne wszystkich rodzajów nowotworów krwi. Różne nowotwory krwi były uzależnione od innych czynników. Naukowcy twierdzą również, że odkrycia mogą nie mieć zastosowania w krajach rozwijających się gospodarczo, które mają różne wskaźniki zapadalności na nowotwory i potencjalnie różne czynniki ryzyka środowiskowego i genetycznego. Badanie zostało przeprowadzone we współpracy między europejskimi instytutami badawczymi: Instytutem Badań nad Rakiem w Londynie, Niemieckim Centrum Badań nad Rakiem w Heidelbergu i Uniwersytetem Lund w Szwecji. Więcej >>

19.09.2019 r.
WHO zaktualizowało listę podstawowych leków i testów diagnostycznych, które uważa za „niezbędne” dla każdego systemu opieki zdrowotnej. Zgodnie z oświadczeniem WHO najnowsze aktualizacje koncentrują się na nowotworach i innych globalnych wyzwaniach zdrowotnych, „kładąc nacisk na skuteczne rozwiązania, inteligentne ustalanie priorytetów i optymalny dostęp. Czy polski system zdrowotny będzie działał w tym duchu? Czas pokaże. „Umieszczenie na liście niektórych nowych leków przeciwnowotworowych jest mocnym opowiedzeniem się za tym, aby każdy miał dostęp do leków ratujących życie, nie tylko ci, którzy mogą sobie na nie pozwolić”, powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO. Więcej >>

11.07.2019 r.
Prace nad nowymi lekami w nawracającym / opornym chłoniaku nieziarniczym z komórek B, cały czas trwają. Doniesienia dają nowe nadzieje, ale na finalne rozwiązania trzeba będzie jeszcze poczekać. Więcej >>

09.07.2019 r.
FDA zatwierdziła rozszerzone wskazanie dla inhibitora IDH1, obejmujące leczenie dorosłych pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową (AML) z mutacją IDH1, którzy mają ponad 75 lat lub choroby współistniejące, które uniemożliwiają im intensywną chemioterapię indukcyjną. Więcej >>

08.07.2019 r.
Ważne wiadomości dla pacjentów z nieleczonym rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B (DLBCL). Z wyników opublikowanych w Journal of Clinical Oncology wynika, że standardowy R-CHOP jest najlepszy w stosunku do dawki EPOCH-R w DLBCL. Więcej >>

22.06.2019 r.
Opcje leczenia przed przeszczepem: konwencjonalne i innowacyjne. Więcej >>

21.06.2019 r.
Jakie działania należy podejmować u pacjentów w podeszłym wieku z pierwotnym chłoniakiem ośrodkowego układu nerwowego? Więcej >>

17.06.2019 r.
Lyndsey Runaas, MD, adiunkt w Medical College of Wisconsin, omawia terapie celowane dla pacjentów z ostrą białaczką szpikową FLT3 (AML). AML z mutacją FLT3 nie jest rzadkim podtypem AML, występuje u jednej trzeciej pacjentów. Historycznie wiąże się to z dość złym rokowaniem, ale w ciągu ostatnich kilku lat na rynku pojawiło się wiele innych inhibitorów FLT3. Więcej >>

16.06.2019 r.
Już niebawem nowe możliwości w leczeniu MDS/CMML. Więcej >>

14.06.2019 r.
FDA zatwierdziła nowe możliwości w leczeniu pacjentów z nawrotowym / opornym na leczenie rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B (DLBCL), którzy otrzymali co najmniej 2 wcześniejsze terapie. „Koniugaty przeciwciało-lek są nową klasą ukierunkowanych immunoterapii. Ten rodzaj terapii, w przeciwieństwie do tradycyjnej chemioterapii, ma na celu celowanie w określone komórki. Dzisiejsze zatwierdzenie stanowi alternatywną opcję dla pacjentów, u których wiele terapii nie zadziałało”. Richard Pazdur, MD, dyrektor Centrum Doskonałości Onkologii FDA i pełniący obowiązki dyrektora Biura Hematologii i Produktów Onkologicznych w Centrum Oceny i Badań Leków FDA. Więcej >> Więcej >>

14.06.2019 r.
Nowe doniesienia dotyczące możliwości leczenia białaczki włochatokomórkowej. Więcej >>

11.06.2019 r.
Biomarkery mogą wpływać na immunoterapię chłoniaków. Więcej >>

10.06.2019 r.
Możliwości regeneracyjne u pacjentów z białaczką po chemioterapii. Więcej >>

09.06.2019 r.
FDA zatwierdziła nową kombinację leków w leczeniu dorosłych pacjentów z wcześniej leczonym chłoniakiem grudkowym lub brzeżnym. Więcej >>

17.04.2019 r.
Czy radioterapia, to dobre rozwiązanie dla pacjentów z wczesnym chłoniakiem grudkowym? Więcej >>

15.04.2019 r.
W New England Journal of Medicine opublikowano zaktualizowane wyniki fazy IIa JULIET. Połowa pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie rozlanym chłoniakiem z dużych limfocytów B (DLBCL) zareagowała, a około dwie trzecie badanych … Więcej >>

14.04.2019 r.
Wpływ ćwiczeń na objawy depresyjne u pacjentów z nowotworem. Więcej >>

14.04.2019 r.
Dwa nowe sposoby na leniwego chłoniaka nieziarniczego (NHL) ? Więcej>> Więcej >>

13.04.2019 r.
Wszystko wskazuje na to, iż jest szansa na nowy lek skuteczny u pacjentów z nawrotowym chłoniakiem strefy brzeżnej (MZL) Więcej >>

12.04.2019 r.
Przeszczepy komórek macierzystych u pacjentów z nowotworami krwi. Więcej >>

11.04.2019 r.
Czy ostra białaczka szpikowa ma związek z przemysłowym zanieczyszczeniem środowiska? Więcej >>

12.03.2019 r.
MZ publikuje Wymagania dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu. Więcej >>

05.03.2019 r.
Jeśli przyjmowanie leków infuzyjnych jest dla Was stresujące, może zainteresować Was również takie rozwiązanie. Podobno powstała gra, która ma na celu pomóc w zmniejszeniu stresu podczas infuzji leków oraz zwiększeniu subiektywnego poczucia kontroli nad procesem leczenia. My jeszcze nie testowaliśmy, ale pacjenci z Wrocławia owszem. Więcej >>

27.02.2019 r.
Zgodnie z badaniem I fazy opublikowanym w „Blood”, kombinację ibrutynibu i palbociclib-inhibitora CDK-4/6 można stosować u pacjentów z wcześniej leczonym chłoniakiem z komórek płaszcza (MCL). Więcej >>

26.02.2019 r.
FDA zatwierdziło Calaspargase Pegol-mknl w leczeniu ostrej białaczki limfatycznej. Więcej >>

17.02.2019 r.
„Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) wydał pozytywną opinię dotyczącą rozszerzenia obecnego wskazania do stosowania Blincyto (blinatumomab) – podaje firma Amgen w komunikacie prasowym.
Rozszerzenia wskazania dotyczy „monoterapii u dorosłych pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) z komórek prekursorowych linii B CD19 (+), bez chromosomu Philadelphia, będących w pierwszej lub drugiej remisji z minimalną chorobą resztkową (MRD), większą lub równą 0,1%”.” Więcej >>

15.02.2019 r.
Czym się różni białaczka od chłoniaka? Więcej >>

13.02.2019 r.
Co warto wiedzieć o przewlekłej białaczce limfatycznej. Więcej >>

12.02.2019 r.
Wszystko co warto wiedzieć o limfocytach. Więcej >>

08.02.2019 r.
U niektórych pacjentek z chłoniakiem Hodgkina, które przeszły radioterapię klatki piersiowej, zwiększa się ryzyko zachorowania na raka piersi. Na podstawie tego odkrycia naukowcy opracowali ocenę ryzyka interakcji radioterapii z ryzykiem poligenicznym, aby przewidzieć, które pacjentki będą bardziej podatne na rozwój raka piersi wywołanego radioterapią. „Pacjentki z chłoniakiem Hodgkina i ich lekarze mogliby zdecydować się na schematy leczenia bez promieniowania (tylko sama chemioterapia) lub z mniejszymi dawkami promieniowania na tkankę piersiową, stosując najnowsze techniki radiacyjne, które mogą znacznie zmniejszyć dawkę promieniowania.” powiedział Dr. van Leeuwen. Więcej >>

07.02.2019 r.
Nowa technologia analizuje komórki i pomaga w tworzeniu terapii celowanych. Więcej >>

07.02.2019 r.
Białaczka sprzyja przedwczesnemu starzeniu się w zdrowych komórkach szpiku kostnego – wynika z nowych badań przeprowadzonych przez University of East Anglia. „Nie było wcześniej wiadomo, że białaczka indukuje starzenie się lokalnego środowiska nienowotworowego. Mamy nadzieję, że tę biologiczną funkcję można wykorzystać w przyszłości, torując drogę nowym lekom.” Więcej >>

06.02.2019 r.
Christoph Bock, główny badacz w CeMM podkreśla znaczenie spersonalizowanej medycyny: „Aby opanować nowotwór, często bierze się kilka leków w tym samym czasie. Poszukiwanie takich terapii skojarzonych wymaga niestety wielu prób i dlatego właśnie opracowaliśmy metodę, która przewiduje i nadaje pierwszeństwo temu, co najprawdopodobniej zadziała. Pierwsze wyniki w przewlekłej białaczce limfatycznej są obiecujące i jestem przekonany, że nasza metoda pomoże opracować spersonalizowane terapie białaczki i innych nowotworów. ” Ulrich Jaeger, profesor hematologii na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu i kierownik Klinicznego Kliniki Hematologii i Hemostazologii w Szpitalu Ogólnym w Wiedniu podkreśla kontekst medyczny nowej metody: „Leczenie białaczek za pomocą pojedynczych leków wiąże się z ryzykiem niepowodzenia. Nowa metoda opracowania terapii skojarzonych w sposób bardziej systematyczny rzeczywiście stanowi ważny postęp w badaniach nad rakiem.” Więcej >>

05.02.2019 r.
Wyzwaniem w rozwoju immunoterapii w leczeniu rzadkiego nowotworu krwi i układu odpornościowego – chłoniaka z limfocytów T – jest terapia atakująca nowotworowe komórki T bez uszkadzania komórek, które są niezbędne dla odpowiedzi immunologicznej organizmu. Stand Up To Cancer ogłosiła utworzenie zespołu złożonego z naukowców skupiających się na znalezieniu terapii na chłoniaka T-komórkowego, przy użyciu chimerycznych receptorów antygenów, które uruchamiają układ odpornościowy atakować i niszczyć komórki rakowe. Więcej >>

01.02.2019 r.
Ten „mokry problem” może być objawem poważnych chorób. Więcej >>

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.