Poniższe opracowanie prezentuje dane dotyczące epidemiologii chorób układu krwiotwórczego w Polsce, od 1999 do 2017 roku. W opracowaniu ujęto następujące jednostki chorobowe:

 • C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych,
 • C81 Choroba hodgkina,
 • C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy),
 • C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane,
 • C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T,
 • C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych,
 • C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne,
 • C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych,
 • C91 Białaczka limfatyczna,
 • C92 Białaczka szpikowa,
 • C93 Białaczka monocytowa,
 • C94 Inne białaczki określonego rodzaju,
 • C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju,
 • C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych.

Opracowane na podstawie: Wojciechowska Urszula, Didkowska Joanna. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty/ dostęp z dnia 30/07/2020.


Zachorowania i zgony w podziale na płeć dla poszczególnych jednostek chorobowych, w ujęciu wieloletnim. Dane zbiorcze dla Polski 1999-2017 r.

Na osi pionowej widzimy ilość przypadków zachorowań/zgonów (skrót M oznacza mężczyzn, skrót K kobiety), a na osi poziomej informacje o latach, z których te dane pochodzą.

C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych, Polska 1999-2017 r.
C81 Choroba hodgkina, Polska 1999-2017 r.
C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy), Polska 1999-2017 r.
C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane, Polska 1999-2017 r.
C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T, Polska 1999-2017 r.
C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych, Polska 1999-2017 r.
C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne, Polska 1999-2017 r.
C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych, Polska 1999-2017 r.
C91 Białaczka limfatyczna, Polska 1999-2017 r.
C92 Białaczka szpikowa, Polska 1999-2017 r.
C93 Białaczka monocytowa, Polska 1999-2017 r.
C94 Inne białaczki określonego rodzaju, Polska 1999-2017 r.
C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju, Polska 1999-2017 r.
C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych, Polska 1999-2017 r.

Rozkład wiekowy w zachorowaniach i zgonach w wybranych jednostkach chorobowych. Dane zbiorcze dla Polski 1999-2017 r.

Na osi pionowej widzimy ilość przypadków zachorowań/zgonów, a na osi poziomej przedziały wiekowe pacjentów. Wykorzystano następujące nazwy jednostek chorobowych:

 • C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych,
 • C81 Choroba hodgkina,
 • C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy),
 • C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane,
 • C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T,
 • C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych,
 • C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne,
 • C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych,
 • C91 Białaczka limfatyczna,
 • C92 Białaczka szpikowa,
 • C93 Białaczka monocytowa,
 • C94 Inne białaczki określonego rodzaju,
 • C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju,
 • C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych.
Zachorowania, mężczyźni, Polska, 1999-2017 r.
Zachorowania, kobiety, Polska, 1999-2017 r.
Zgony, mężczyźni, Polska, 1999-2017 r.
Zgony, kobiety, Polska, 1999-2017 r.

Rozkład administracyjny (województwa) w zachorowaniach i zgonach w wybranych jednostkach chorobowych. Dane zbiorcze dla Polski 1999-2017 r.

Na osi pionowej widzimy ilość przypadków zachorowań/zgonów, a na osi poziomej nazwy województw. Wykorzystano następujące nazwy jednostek chorobowych:

 • C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych,
 • C81 Choroba hodgkina,
 • C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy),
 • C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane,
 • C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T,
 • C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych,
 • C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne,
 • C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych,
 • C91 Białaczka limfatyczna,
 • C92 Białaczka szpikowa,
 • C93 Białaczka monocytowa,
 • C94 Inne białaczki określonego rodzaju,
 • C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju,
 • C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych.
Zachorowania, mężczyźni, Polska, 1999-2017 r.
Zachorowania, kobiety, Polska, 1999-2017 r.
Zgony, mężczyźni, Polska, 1999-2017 r.
Zgony, kobiety, Polska, 1999-2017 r.

Zachorowania i zgony w poszczególnych województwach w wybranych jednostkach chorobowych. Dane zbiorcze dla Polski 1999-2017 r.

Na osi pionowej widzimy ilość przypadków zachorowań/zgonów (skrót M oznacza mężczyzn, skrót K kobiety), a na osi poziomej nazwy jednostek chorobowych:

 • C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych,
 • C81 Choroba hodgkina,
 • C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy),
 • C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane,
 • C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T,
 • C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych,
 • C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne,
 • C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych,
 • C91 Białaczka limfatyczna,
 • C92 Białaczka szpikowa,
 • C93 Białaczka monocytowa,
 • C94 Inne białaczki określonego rodzaju,
 • C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju,
 • C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych.
Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.