Spotkania „Przebiśniegów”

UWAGA!!! – Ze względu na sytuację epidemiologiczną, comiesięczne spotkania Stowarzyszenia „Przebiśnieg” zostały zawieszone do odwołania.

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.