Klasyfikacja stopnia zaawansowania chłoniaków pierwotnie węzłowych wg klasyfikacji z Lugano

StopieńZmiany węzłoweZmiany pozawęzłowe
Ograniczony  
IJeden węzeł chłonny lub grupa węzłów przyległychPojedyncza zmiana pozawęzłowa bez zajęcia węzłów chłonnych
IIDwie lub więcej grup węzłowych po tej samej stronie przeponyStopień I lub II dla zmian węzłowych z ograniczonym umiejscowieniem pozawęzłowym przez ciągłość
II masywnyStopień II, jak wyżej, ze zmianą masywnąNie dotyczy
Zaawansowany  
  IIIWęzły po obu stronach przepony; węzły powyżej przepony i zajęcie śledzionyNie dotyczy
  IVDodatkowe zajęcie narządu pozalimfatycznego niesąsiadującego z zajętymi węzłami chłonnymiNie dotyczy

Do oceny stopnia zaawansowania wykorzystujemy badanie PET ( a w przypadku chłoniaków nieawidnych – TK). Za tkanki limfatyczne uznaje się również śledzionę, migdałki i pierścień Waldeyera.

Za: Ewa Lech-Marańda1, Krzysztof Warzocha: Ocena stopnia zaawansowania i odpowiedzi na leczenie u chorych na chłoniaka Hodgkina i chłoniaki nie-Hodgkina — rekomendacje Międzynarodowej Grupy Roboczej z Lugano, Hematologia 2015; 6, 3: 223–232

Tekst opracowany przez dr Paulinę Magdę.

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.