Polityka Prywatności i Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje politykę gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania informacji o użytkownikach odwiedzających domenę przebisnieg,org należącą do Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” z siedzibą w Krakowie, ul. Okólna 14/34, NIP: 6793027906, (dalej zwane „Stowarzyszeniem”).

Ochrona prywatności

Jako Stowarzyszenie szanujemy prywatność użytkowników odwiedzających naszą stronę i dlatego staramy się nie identyfikować naszych użytkowników, a dane zbierane w dziennikach logów wykorzystujemy wyłącznie do administrowania stroną. Oświadczamy, że wyłącznym administratorem danych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” z siedzibą w Krakowie, ul. Okólna 14/34.

Kontakt z nami

Jeśli chciałbyś/chciałabyś zapytać o przetwarzanie Twoich danych, Politykę Prywatności lub chcesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych – napisz do nas na adres email: przebisnieg.org@gmail.com lub skontaktuj się z nami drogą listową. Nasz adres korespondencyjny to: Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”, os. Centrum D 9/31, 31-933 Kraków.

W jakim celu przetwarzamy dane

Jak większość stron internetowych przechowujemy informacje o zapytaniach http, które są kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy url. Dane te nie są jednakże łączone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę. Pliki z logami mogą być przez nas przeglądane i analizowane np. w celu określenia częstotliwości odwiedzin konkretnych podstron i artykułów oraz znalezienia potencjalnych błędów.

Dane osobowe trafiają do nas jedynie wtedy, gdy użytkownik odwiedzający domenę przebisnieg.org udostępni je nam np. przesyłając drogą elektroniczną, np. w ramach pytania skierowanego do Stowarzyszenia.

Pliki Cookies

W ściśle określonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików Cookies. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane w urządzeniach użytkownika w czasie przeglądania przez niego strony internetowej. Pliki te służą m.in. do korzystania z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzenia, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików Cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów Stowarzyszenia. Należące do tej kategorii pliki Cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • monitoring dostępności usług.

Kolejną kategorią plików Cookies są pliki ułatwiające korzystanie ze strony. Są one wykorzystywane, aby umożliwić:

 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji użytkownika;
 • sprawdzenie czy zapis do plików Cookies funkcjonuje prawidłowo.

Na naszej stronie mogą znaleźć się wtyczki i funkcjonalności podmiotów trzecich, które posiadają własne Polityki prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych. Funkcjonalności te wykorzystywane są w celu:

 • monitorowania ruchu na naszej stronie www;
 • zbierania statystyk pozwalających zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracji z portalami społecznościowymi.

Mechanizmy, które będziesz mógł spotkać na naszej stronie, to:

Pliki Cookies stosowane na stronie Stowarzyszenia nie przechowują żadnych danych osobowych zebranych od użytkowników.

Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Jak w poszczególnych przeglądarkach zmienić ustawienia dotyczące plików cookies możesz dowiedzieć się na tej stronie http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać lub utrudniać korzystanie z niektórych funkcji strony.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Stowarzyszenia w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.

Gdy dane użytkownika przekazywane są odbiorcom danych, aby zrealizować usługę czy dostarczyć produkt lub w innych celach, do których zostało udzielone przez użytkownika upoważnienie, używa się takich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają absolutny rygor przestrzegania odpowiednich przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa danych.

Twoje dane pozostają u nas. Przechowujemy je w specjalnych jednostkach przetwarzania danych bądź na serwerach firm działających w naszym imieniu i odpowiedzialnych przed nami. Stowarzyszenie nie udostępnia danych osobowych użytkownika odbiorcom danych w sposób niezgodny z prawem.

Twoje dane nie są przez nas przekazywane do innych państw ani organizacji międzynarodowych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Długość przetwarzania Twoich danych jest uzależniona od tego w jakim celu je nam przekazałeś. Czasy te określamy w naszych klauzulach informacyjnych, które umieszczamy przy okazji zbierania danych. Logi będą przez nas przechowywane są przez czas nieokreślony i wspierać będą administrowanie serwisem m.in. poprzez generowanie statystyk. Ich zawartość będzie ujawniana wyłącznie osobom upoważnionym do administrowania serwerem. Cookies są przechowywane przez 30 dni.

Stowarzyszenie dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Twoje prawa

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeśli dane przetwarzane były na podstawie zgody, w przeciwnym razie zakończenie przetwarzania realizowane będzie realizowane na podstawie innych przepisów.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Twoje dane (w postaci plików cookie) pozwalają nam dotrzeć do Ciebie ze spersonalizowaną informacją związaną z działalnością Stowarzyszenia.

Zawartość strony

Wszelkie treści oraz zdjęcia, grafiki, schematy, wykresy itp. zamieszczone na stronie stanowią przedmiot praw Stowarzyszenia oraz podlegają ochronie prawami autorskimi i własności intelektualnej.

Prosimy o niekopiowanie, nierozpowszechnianie, niepublikowanie i nieprzetwarzanie zawartości strony w części oraz w całości bez naszej pisemnej zgody.

Odnośniki do innych stron

Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do strony internetowej Stowarzyszenia. Polityka Prywatności nie ma zastosowania do stron, do których linki zamieszczamy. Dobrą praktyką jest zapoznać się z polityką prywatności po przejściu na inne strony.

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”, ul. Okólna 14/34, 30-684 Kraków, Adres do korespondencji os. Centrum D 9/31 Kraków , wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS 0000344487, którego akta prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 6793027906.
 2. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych): Maria Szuba, przebisnieg.org@gmail.com
 3. Twoje dane zostały uzyskane ze źródeł ogólnie dostępnych lub podczas kontaktów bezpośrednich. Przetwarzamy je wyłącznie w celu zawiadamiania o działalności Stowarzyszenia oraz na potrzeby bieżącego kontaktu.
 4. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub w momencie sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.
 5. Jeśli życzysz sobie, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych, uaktualnili, przenieśli lub usunęli je z naszej bazy, prosimy o informację. Jeśli uważasz, że naruszamy przepisy RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Usunąć dane osobowe z bazy Administratora można poprzez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.
Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.