Statut

Tu znajdziesz statut Stowarzyszenia „Przebiśnieg”.

Sprawozdania

Tu znajdziesz sprawozdania finansowe oraz z działalności Stowarzyszenia „Przebiśnieg”.

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.