W Polsce istnieje dobra sieć ośrodków onkologicznych i hematologicznych, które posiadają odpowiednią bazę diagnostyczno-leczniczą. Pracują w nich znakomici fachowcy posiadający wysokie kwalifikacje, a wyniki leczenia chłoniaków uzyskiwane w tych ośrodkach najczęściej porównywalne są z osiąganymi w przodujących krajach Unii Europejskiej, USA i Kanadzie, (pod warunkiem, że chorzy odpowiednio wcześnie zostaną skierowani do odpowiednich placówek).

Polscy lekarze hematolodzy i onkolodzy ściśle współpracują w ramach Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (Polish Lymphoma Research Group, skr. PLRG), a także z podobnymi międzynarodowymi grupami naukowców w Europie i USA, zaś zalecenia diagnozowania i leczenia chłoniaków są kolektywnie wypracowywane na zasadzie wspólnych uzgodnień, tworząc obowiązujące standardy.

OŚRODKI LECZENIA CHŁONIAKA

DOLNOŚLĄSKIE

Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław
tel. 71 7842576

Akademia Medyczna im Piastów Śląskich we Wrocławiu
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
ul. Pasteura 4
50-367 Wrocław
tel. 71 7842576

LUBELSKIE

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku
ul. Staszica 11
20-081 Lublin
tel. 81 534 54 68

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jan z Dukli
Klinika Hematologii
ul. dr Kaziemierza Jaczewskiego 7
20-090 Lublin
tel. 81 454 12 22

LUBUSKIE

Szpital Wojewódzki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze
ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra
tel. 68 32 96 200

ŁÓDZKIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika 

Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 ŁÓDŹ
tel. 042 689 51 91

MAŁOPOLSKIE

m. Kraków

Klinika Hematologii CM UJ
ul. Kopernika 27
31-501 Kraków
tel. 12 424 76 00, 12 424 76 33

Klinika Onkologii CM UJ
ul. Śniadeckich 10
31-501 Kraków
Oddział Hematologii
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Rydygiera
os. Złotej Jesieni 1
31-826 Kraków
tel. 12 64 68 000

Centrum Onkologii
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddz. w Krakowie
ul. Garcarska 11
31-115 Kraków
tel. 12 422 99 00

NZOZ Maołopolskie Centrum Medyczne
ul. Rejtana
30-510 Kraków
tel.12 295 41 00

m. Nowy Sącz

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
ul. Młyńska 5
Nowy Sącz
tel. 18 443 88 77

m. Tarnów

Szpital Wojewódzki Im.Św. Łukasza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
Tarnów
ul. Lwowska 178A
tel. 14 631 57 4

MAZOWIECKIE

m. Warszawa

Klinika Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej- Curie
ul.Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel.22 546 20 00

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
ul. S. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel: 22 599-28-18

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Klinika Hematologii
ul. I. Gandhi 14
02-776 Warszawa
tel: 22 349-61-00

Wojskowy instytut Medyczny
Centralny Szpital Kliniczny MON
Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii
ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa,
tel.22 68 16 170

PODLASKIE

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Klinika Hematologii
ul. Skłodowskiej-Curie 24
15-276 Białystok
tel: 085 746 86 03

PODKARPACKIE

Brzozów

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
Brzozów
ul. Ks. J. Bielawskiego 18
tel. 13 430 95 52

m. Rzeszów

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Chopina 2
Rzeszów
tel. 17 866 60 00

POMORSKIE

Akademickie Centrum Kliniczne
Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku
Klinika Hematologii i Transplantologii
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel.: 58 349 22 30

ŚLĄSKIE

Katedra i Klinika Hematologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Dąbrowskiego 25
40-027 Katowice

Centrum Onkologii
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
tel.32 278 86 66

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
tel.41 36 74 284

WIELKOPOLSKIE

Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwionośnego
Uniwersytetu Medycznego
im.Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań,
tel.61 854 93 84

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
im. Józefa Strusia
Oddział Wewnętrzny i Hematologii
ul. Szkolna 8/12
61-833 Poznań
tel.61 85 85 600

ZACHODNIOPOMORSKIE

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
Klinika Hematologii
ul. Unii Lubelskiej 1
71-525 Szczecin
Tel.:91 425 33 47

Pelne wykazy poradni specjalistycznych, świadczących lecznictwo w dziedzinie hematologii, można zaleźć na stronach NFZ-informacje dla pacjentów.

RADIOTERAPIA – Polska południowo- wschodnia

Pracownia i Poradnia Radioterapii
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Prokocimiu
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel. 12 658 20 11 (centrala)

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
Zakład Radioterapii z Oddziałem Radioterapii
33 – 100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
tel. 14 6315 000 (centrala)
Beskidzkie Centrum Onkologii
Oddział Radioterapii
ul. Wyzwolenia 18
43-300 Bielsko -Biała
tel.33 816b40 61

Zespół nr 1 Szpitala im. St. Leszczyńskiego
Zakład Radioterapii
ul. Raciborska 27
40-074 Katowice
tel. 32 251 52 31 do 34 centrala
lub 32 205 08 45 (Zakład Radioterapii – recepcja)

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.