Białaczki to choroby nowotworowe układu krwiotwórczego, w których komórki nowotworowe znajdywane są we krwi i w szpiku. Dzieli się je na białaczki szpikowe i limfocytowe.

Rozrost nowotworowy prekursorów procesów układu krwiotwórczego i chłonnego lub rozrost komórek powstających w tych procesach (granulocyty, neutrofile, czerwone krwinki) skutkuje powstawaniem białaczek. Białaczki mogą być ostre lub przewlekłe. Cechą charakterystyczną wszystkich białaczek jest rozmnażanie się komórek, które nie dojrzewają, tzn. ich rozwój zostaje zahamowany na pewnym etapie ich dojrzewania. Wyjątkiem jest przewlekła białaczka szpikowa w fazie przewlekłej, ponieważ w jej przypadku, komórki mogą dojrzewać do poziomu granulocyta.

Proces nowotworowy może występować nie tylko na poziomie krwi, ale może rozsiać się również na węzły chłonne, wątrobę i śledzionę, co ma miejsce głównie w przypadku białaczek z linii limfoidalnej, ostrych i przewlekłych. W przypadku ostrych białaczek szpikowych i przewlekłej białaczce mielomonocytowej, oprócz rozsiania się choroby na wątrobę i śledzionę, dochodzi również do przerostu dziąseł i zmian w skórze. W ostrych białaczkach: limfoblastycznych oraz szpikowych wywodzących się z monocytów i monoblastów, może dojść do zajęcia ośrodkowego układu nerwowego.

Białaczki szpikowe

AML – Ostre białaczki szpikowe (Acute Myeloblastic Leukemia)

CML – Przewlekła białaczka szpikowa (Chronic Myeloid Leukemia)

CMML – Przewlekła białaczka mielomonocytowa (Chronic Myelomonocytic leukemia)


Białaczki limfoblastyczne i limfocytowe

ALL – Ostre białaczki limfoblastyczne (Acute Lymphoblastic Leukemia)

Białaczki limfocytowe:

Białaczki B-komórkowe

  • CLL – Przewlekła białaczka limfocytowa (Chronic lymphocytic leukemia)
  • HCL – Białaczka włochatokomórkowa (Hairy cell leukemia)
  • PLL – Białaczka prolimfocytowa (Prolymphocytic Leukemia)

Białaczki T-komórkowe

  • Białaczka prolimfocytowa
  • Białaczka z dużych ziarnistych limfocytów T

Białaczka NK-komórkowa z dużych ziarnistych limfocytów

Wojciechowska Urszula, Didkowska Joanna. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty/ dostęp z dnia 07/08/2020.

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.