01.2020

Zarząd Stowarzyszenia:

Maria Szuba – Przewodnicząca
Katarzyna Kozak-Baryła – Wiceprzewodnicząca
Piotr Gil – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Paweł Uchański – Przewodniczący
Stanisław Franczyk – Wiceprzewodniczący
Marzena Ponicka – Członek
Aldona Wawrzeniec – Członek

05.2016 – 2019

Zarząd Stowarzyszenia:

Maria Szuba – Przewodnicząca
Jan Zapała – Wiceprzewodniczący
Maria Nurkowska – Członek
Piotr Gil – Członek

Komisja Rewizyjna:

Paweł Uchański
Stanisław Franczyk
Marzena Ponicka
Aldona Wawrzeniec

09.2013 – 05. 2016

Zarząd Stowarzyszenia:

Maria Szuba – Przewodnicząca
Katarzyna Kozak-Baryła – Wiceprzewodnicząca
Jan Zapała – Członek
Piotr Gil – Członek

12.2012 – 09.2013

Zarząd Stowarzyszenia:

Maria Szuba – Przewodnicząca
Ewa Kawalec – Wiceprzewodnicząca
Piotr Gil – Członek
Jan Zapała – Członek

Komisja Rewizyjna:

Paweł Uchański – Przewodniczący
Adela Micał – Wiceprzewodnicząca
Aldona Wawrzeniec – Członek
Stanisław Franczyk – Członek

2009 -12.2012

Zarząd Stowarzyszenia:

Maria Nurkowska – Przewodnicząca
Ewa Kawalec – Wiceprzewodnicząca
Jan Zapała – Członek
Piotr Gil – Członek

Komisja Rewizyjna:

Paweł Uchański
Antonina Witkiewicz
Anna Chlebowska
Ireneusz Szuba

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.