Nasze kampanie

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” od wielu lat inicjuje i angażuje się w akcje i kampanie, których celem jest szeroko pojęta edukacja hematoonkologiczna. Tutaj prezentujemy założenia i wybrane realizacje naszych głównych kampanii.

Zwróć uwagę na Siebie

Kampania, której celem jest edukacja społeczeństwa na temat roli samoobserwacji w diagnozowaniu chorób hematoonkologicznych, w tym chłoniaków.

„W gruncie wiedzy”

Projekt „W gruncie wiedzy” obejmie różnorodne działania edukacyjne z zakresu hematoonkologii, psychoonkologii oraz dietetyki onkologicznej.

Zdemaskuj chłoniaka

Kampania, której celem jest edukacja społeczeństwa na temat objawów chłoniaków.

Zapytaj Bliskich o Zdrowie

Kampania, której celem jest uświadomienie potrzeby samoobserwacji oraz rozmowy na temat stanu zdrowia z najbliższymi.

Daj MATA chorobie

Kampania, której celem jest pozyskanie krwi dla pacjentów hemetoonkologicznych.

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.