Misja

Wspieramy chorych hematoonkologicznie i ich bliskich. Dzielimy się wiedzą.

Historia

Od wielu lat edukujemy, wspieramy i walczymy o lepszy dostęp do leczenia.

Kampanie

Głównym celem naszych kampanii jest szeroko pojęta edukacja.

Patronujemy

Wspieramy inicjatywy wspierające pacjentów hematoonkologicznych.

Partnerzy

Ty lub Twoja firma też może zostać naszym Partnerem.

Dokumenty

Udostępniamy statut i sprawozdania Stowarzyszenia.

Spotkania

Spotykamy się, jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwala.

Wydarzenia

Bierzemy udział w konferencjach i organizujemy różne eventy edukacyjne.

Zarząd

Mamy wspaniały Zespół, który nas reprezentuje.

Dla mediów

Informujemy o tym, co robimy.

Wiedza

Dzielimy się wiedzą.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.