Wiedza ma znaczenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” rozpoczyna realizację projektu „W gruncie wiedzy” którego głównym celem jest wielowymiarowa i wielokanałowa edukacja.

Od dawna wiadomo, że wiedza jest podstawą efektywnego zarządzania procesem diagnozowania i leczenia. Dobrze poinformowany, rozumiejący proces leczenia i zdrowienia, otoczony opieką pacjent ma większą szansę na wyzdrowienie. Dobrze poinformowani bliscy mogą lepiej wspierać pacjenta w jego powrocie do zdrowia i pomagać mu w codziennych wyzwaniach przed, w trakcie i po zakończeniu terapii. Lekarz, który potrafi odpowiednio przekazać wiedzę o procesie leczenia, ma nie tylko większe szanse na zdobycie zaufania pacjenta i jego bliskich, ale przede wszystkim większą pewność, że pacjent będzie z nim współpracował w trakcie leczenia i zastosuje się do wytycznych terapeutycznych.

Projekt „W gruncie wiedzy” obejmie różnorodne działania edukacyjne z zakresu hematoonkologii, psychoonkologii oraz dietetyki onkologicznej. Mamy nadzieję, że dzięki tym działaniom, pacjenci hematoonkologiczni i ich bliscy zyskają poprzez wiedzę nie tylko nową siłę do walki z chorobą, ale również większe poczucie bezpieczeństwa, o które tak trudno w świecie pełnym niepokoju spowodowanym chorobą.

Partnerzy: www.hematoonkologia.pl / Takeda / Novartis / Roche 

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.