Chłoniak, białaczka, grypa, czy COVID-19? Nowe wyzwania w demaskowaniu chorób układu krwiotwórczego.

15 września to Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach. Z tej okazji Stowarzyszenie Przebiśnieg po raz kolejny podejmuje temat demaskowania chłoniaka, które w dobie pandemii SARS-CoV-2 jest jeszcze trudniejsze. 

WYZWANIA

Nawet w normalnych warunkach epidemiologicznych diagnozowanie chorób układu krwiotwórczego (np. chłoniaka), jest trudne ze względu na to, iż objawy tych chorób są podobne do przeziębienia lub grypy. Pandemia SARS-CoV-2 znacznie zwiększa ryzyko późnego wykrycia choroby u pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego. 

Jednym z problemów, jest ryzyko nieudanej lub opóźnionej diagnozy. Szacuje się, że 50–75% pacjentów z ostrą białaczką w chwili rozpoznania ma gorączkę, co naraża ich na wysokie ryzyko błędnej diagnozy COVID-19 przy wstępnej ocenie stanu zdrowia. Podobnie jest w przypadku innych chorób hematoonkologicznych (na przykład pierwotny chłoniak śródpiersia), które występują z kaszlem z gorączką lub bez gorączki. 

Kolejnym problemem jest dalsza diagnostyka pacjentów, którzy zostali przebadani w kierunku COVID-19 i uzyskali wynik ujemny, ale nadal doświadczają niepokojących objawów.  Po ujemnym teście SARS-CoV-2 pacjenci mogą zostać odesłani do domu bez dalszej diagnozy. W przypływie euforii spowodowanej wynikiem testu, mogą bagatelizować występujące objawy. W szybko postępującej chorobie, takiej jak ostra białaczka, może to prowadzić do krytycznych opóźnień w interwencji terapeutycznej. Kluczowa zatem staje się wiedza oraz samoobserwacja. Objawy, które trwają dłużej niż 2-3 tygodnie powinny zostać skonsultowane z lekarzem pierwszego kontaktu choćby telefonicznie. 

„Wiedza na temat objawów chłoniaka oraz samoobserwacja to kluczowe kwestie w dobie pandemii. Dlatego też nasze Stowarzyszenie po raz kolejny edukuje i demaskuje chłoniaka. Wierzymy, że nasze działania realnie pomogą w zwiększeniu świadomości społeczeństwa na temat objawów chłoniaka oraz konieczności obserwacji stanu zdrowia siebie i swoich bliskich.”

Maria Szuba Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”

CHŁONIAKI

Chłoniaki to nowotwory złośliwe wywodzące się z układu chłonnego. Objawy chłoniaków bywają niespecyficzne. Najczęstszym objawem chłoniaków są powiększone, niebolesne węzły chłonne wyczuwalne na szyi, pod pachami, w pachwinach lub w innych okolicach ciała. Ich średnica przekracza 1 cm, nie reagują na leczenie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne przez okres nie dłuższy niż 2-3 tygodnie. Co charakterystyczne, powiększeniu węzłów chłonnych nie towarzyszą objawy stanu zapalnego, takie jak ból, tkliwość czy zaczerwienienie. Towarzyszyć im za to mogą:

 • stany podgorączkowe lub gorączka, pojawiające się w różnych porach dnia,
 • osłabienie,
 • zlewne poty nocne,
 • chudnięcie,
 • swędzenie skóry,
 • bóle kości,
 • kaszel i infekcje górnych dróg oddechowych oraz płuc,
 • duszność, nietolerancja wysiłku,
 • powiększenie wątroby i śledziony,
 • zaburzenia czynnościowe ze strony układu pokarmowego.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” to organizacja pacjentów, która już od ponad 10 lat wspiera chorych hematoonkologicznie i ich bliskich, edukuje, walczy o lepszy dostęp pacjentów do leczenia, prowadzi zbiórki krwi oraz poszukuje wiedzy i dzieli się nią z innymi. 

Literatura

 1. https://www.mdedge.com/hematology-oncology/article/220042/coronavirus-updates/covid-19-adjusting-practice-acute-leukemia?channel=64518&fbclid=IwAR1Z-2MkPQs3ZehXMpBZuh08k8s9pxTyGOQ-Hz5d5FCdGvO3IAykYghj18I

Materiały do pobrania:

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.