Stowarzyszenie „Przebiśnieg” zaprasza mieszkańców Gminy Książ Wielki i okolic na bezpłatne spotkanie z ekspertami, w trakcie którego zostaną poruszone następujące tematy:

1. Jak wykorzystać swoje talenty do pomocy innym? (Maria Szuba)
2. Rola samoobserwacji w diagnozowaniu nowotworów krwi. (dr Agnieszka Giza – hematolog)
3. Jak trwoga to do psychologa? (Marcin Kraszewski – psycholog)

Spotkanie odbędzie się 16.11.2022 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Książ Wielki (woj. małopolskie).

Partnerzy wydarzenia:
Wójt Gminy Książ Wielki
Klub Seniora – Młodzi Duchem

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.