Bezpłatne webinaria z psychoonkologiem

Zapraszamy na bezpłatne webinaria z psychoonkologiem realizowane w ramach projektu „W gruncie wiedzy”. 29.03.2022 r. / 18:00 – Czym jest choroba nowotworowa w twoim życiu i co z tego pytania wynika? ZAPISZ SIĘ 12.04.2022r. / 18:00 – Czy emocje są twoim sprzymierzeńcem czy wrogiem w procesie zdrowienia? ZAPISZ SIĘ 26.04.2022r. Więcej…

Startuje projekt „W gruncie wiedzy”

Wiedza ma znaczenie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” rozpoczyna realizację projektu „W gruncie wiedzy” którego głównym celem jest wielowymiarowa i wielokanałowa edukacja. Od dawna wiadomo, że wiedza jest podstawą efektywnego zarządzania procesem diagnozowania i leczenia. Dobrze poinformowany, rozumiejący proces leczenia i zdrowienia, otoczony opieką pacjent ma większą szansę na wyzdrowienie. Dobrze Więcej…

Z okazji Dnia Babci i Dziadka Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” zachęca do sprawdzenia stanu zdrowia Najbliższych

Dlaczego warto pytać Bliskich o zdrowie? W grupie osób najczęściej chorujących na chłoniaki znajdują się m.in. osoby po 60 roku życia. To wciąż często osoby mało mobilne i nieskomputeryzowane. Objawy chłoniaków bardzo często są mylone z przeziębieniem i lekceważone, przez co pacjenci trafiają do lekarza z opóźnieniem. W trakcie pandemii Więcej…

Chłoniak, białaczka, grypa, czy COVID-19? Nowe wyzwania w demaskowaniu chorób układu krwiotwórczego.

Chłoniak, białaczka, grypa, czy COVID-19? Nowe wyzwania w demaskowaniu chorób układu krwiotwórczego. 15 września to Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach. Z tej okazji Stowarzyszenie Przebiśnieg po raz kolejny podejmuje temat demaskowania chłoniaka, które w dobie pandemii SARS-CoV-2 jest jeszcze trudniejsze.  WYZWANIA Nawet w normalnych warunkach epidemiologicznych diagnozowanie chorób układu krwiotwórczego Więcej…

Odpowiedź na informację o interpelacji w sprawie refundacji

Kraków, dnia 24 sierpnia 2020 r. Szanowna PaniAnita SowińskaPosłanka na Sejm RP Szanowna Pani Posłanko, w imieniu wszystkich pacjentów hematoonkologicznych bardzo serdecznie dziękujemy za podjęte przez Panią działania. Jest to niezwykle cenne, zwłaszcza w tym trudnym dla wszystkich czasie. Nasze Stowarzyszenie działając na rzecz Chorych hematoonkologicznie od ponad 10 lat Więcej…

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” prezentuje nowe logo i nową identyfikację wizualną.

Informacja prasowa z dnia 19.08.2020 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” prezentuje nowe logo i nową identyfikację wizualną. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” to organizacja pacjentów, która już od ponad 10 lat wspiera chorych hematoonkologicznie i ich bliskich, edukuje, walczy o lepszy dostęp pacjentów do leczenia, prowadzi zbiórki Więcej…

Stanowisko organizacji pacjentów w sprawie dostępu do podskórnego rytuksymabu

Stanowisko organizacji pacjentów w sprawie dostępu do podskórnego rytuksymabu Wartość kliniczna leków – ich medyczna efektywność, wpływ na jakość życia i bezpieczeństwo oraz działania niepożądane mają ogromne znacznie dla chorych. Z tego powodu organizacje pacjentów angażują się w zapewnienie dostępu do terapii o wysokiej wartości, przekonując decydentów o ich terapeutycznym Więcej…

Najczęstsze powikłania po chemioterapii

Upośledzenie funkcji układu krwiotwórczego i związane z nim objawy to jedno z najczęstrzych powikłań stosowania chemioterapii. Może przebiegać zarówno bezobjawowo, jak i z konsekwencjami zagrażajcymi życiu. Ryzyko wystąpienia i stopień nasilenia pancytopenii ( obniżona liczba leukocytów, erytrocytów i płytek krwi) zależy od rodzaju oraz dawki chemioterapii. Z pancytopenią wywołanej chemioterapią Więcej…

Zgłaszanie działań niepożądanych

Potencjalnie każdy lek może spowodować wystąpienie mniejszych lub większych działań niepożądanych. U każdego pacjenta mogą wystąpić one w innym nasileniu i/lub w innej formie. Każde zaobserwowane w trakcie terapii działanie niepożądane powinno zostać zgłoszone przez pacjenta do lekarza prowadzącego. Pacjent ma prawo do zgłaszania informacji o zaobserwowanych działaniach niepożądanych do Więcej…

Działania niepożądane leków przeciwnowotworowych

Leczenie chłoniaków oparte jest  w większości przypadków na dwóch rodzajach leków: cytostatykach (czyli lekach wchodzących w skład chemioterapii) i lekach biologicznych – immunoterapii. Cytostatyki uszkadzają wszystkie komórki ulegające podziałom, zarówno te nieprawidłowe czyli nowotworowe jak i zdrowe komórki organizmu. Z uszkodzenia tych drugich wynikają działania niepożądane, czyli efekty uboczne chemioterapii. Więcej…

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.