Kraków, dnia 24 sierpnia 2020 r.


Szanowna Pani
Anita Sowińska
Posłanka na Sejm RP


Szanowna Pani Posłanko,


w imieniu wszystkich pacjentów hematoonkologicznych bardzo serdecznie dziękujemy za podjęte przez Panią działania. Jest to niezwykle cenne, zwłaszcza w tym trudnym dla wszystkich czasie. Nasze Stowarzyszenie działając na rzecz Chorych hematoonkologicznie od ponad 10 lat inicjuje i prowadzi różnego rodzaju akcje edukacyjne, krwiodawcze i wspierające pacjentów o zasięgu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

W swojej działalności koncentrujemy się przede wszystkim na niesieniu pomocy chorym na chłoniaki i ich rodzinom oraz działaniach edukacyjnych. Od wielu lat uczestniczymy także w dialogu z Ministerstwem Zdrowia w celu poprawy dostępności leczenia dla polskich pacjentów. Z wielką radością przyjmujemy działania wszystkich, dla których dobro pacjenta jest celem nadrzędnym.

Dziękując Pani za to wsparcie wierzymy, że będzie Pani dalej angażować się w wiele innych aktywności służących wszystkim potrzebującym pacjentom, zmagającym się z chorobami hematoonkologicznymi.


Maria Szuba
Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Przebiśnieg

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.