Ośrodki leczenia chłoniaka

W Polsce istnieje dobra sieć ośrodków onkologicznych i hematologicznych, które posiadają odpowiednią bazę diagnostyczno-leczniczą. Pracują w nich znakomici fachowcy posiadający wysokie kwalifikacje, a wyniki leczenia chłoniaków uzyskiwane w tych ośrodkach najczęściej porównywalne są z osiąganymi w przodujących krajach Unii Europejskiej, USA i Kanadzie, (pod warunkiem, że chorzy odpowiednio wcześnie zostaną skierowani do odpowiednich placówek).

Polscy lekarze hematolodzy i onkolodzy ściśle współpracują w ramach Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (Polish Lymphoma Research Group, skr. PLRG), a także z podobnymi międzynarodowymi grupami naukowców w Europie i USA, zaś zalecenia diagnozowania i leczenia chłoniaków są kolektywnie wypracowywane na zasadzie wspólnych uzgodnień, tworząc obowiązujące standardy.

Ośrodki leczenia chłoniaka

DOLNOŚLĄSKIE


Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław
tel. 71 7842576

Akademia Medyczna im Piastów Śląskich we Wrocławiu
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
ul. Pasteura 4
50-367 Wrocław
tel. 71 7842576

LUBELSKIE


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku
ul. Staszica 11
20-081 Lublin
tel. 81 534 54 68

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jan z Dukli
Klinika Hematologii
ul. dr Kaziemierza Jaczewskiego 7
20-090 Lublin
tel. 81 454 12 22

LUBUSKIE


Szpital Wojewódzki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze
ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra
tel. 68 32 96 200

ŁÓDZKIE


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika 

Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 ŁÓDŹ
tel. 042 689 51 91

MAŁOPOLSKIE


m. Kraków

Klinika Hematologii CM UJ
ul. Kopernika 27
31-501 Kraków
tel. 12 424 76 00, 12 424 76 33

Klinika Onkologii CM UJ
ul. Śniadeckich 10
31-501 Kraków
Oddział Hematologii
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Rydygiera
os. Złotej Jesieni 1
31-826 Kraków
tel. 12 64 68 000

Centrum Onkologii
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddz. w Krakowie
ul. Garcarska 11
31-115 Kraków
tel. 12 422 99 00

NZOZ Maołopolskie Centrum Medyczne
ul. Rejtana
30-510 Kraków
tel.12 295 41 00

m. Nowy Sącz

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
ul. Młyńska 5
Nowy Sącz
tel. 18 443 88 77

m. Tarnów

Szpital Wojewódzki Im.Św. Łukasza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
Tarnów
ul. Lwowska 178A
tel. 14 631 57 4

MAZOWIECKIE


m. Warszawa

Klinika Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego
Centrum Onkologii - Instytut
im. Marii Skłodowskiej- Curie
ul.Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel.22 546 20 00

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
ul. S. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel: 22 599-28-18

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Klinika Hematologii
ul. I. Gandhi 14
02-776 Warszawa
tel: 22 349-61-00

Wojskowy instytut Medyczny
Centralny Szpital Kliniczny MON
Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii
ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa,
tel.22 68 16 170

PODLASKIE


Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Klinika Hematologii
ul. Skłodowskiej-Curie 24
15-276 Białystok
tel: 085 746 86 03

PODKARPACKIE


Brzozów

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
Brzozów
ul. Ks. J. Bielawskiego 18
tel. 13 430 95 52

m. Rzeszów

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Chopina 2
Rzeszów
tel. 17 866 60 00

POMORSKIE


Akademickie Centrum Kliniczne
Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku
Klinika Hematologii i Transplantologii
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk
tel.: 58 349 22 30

ŚLĄSKIE


Katedra i Klinika Hematologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Dąbrowskiego 25
40-027 Katowice

Centrum Onkologii
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
tel.32 278 86 66

ŚWIĘTOKRZYSKIE


Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
tel.41 36 74 284

WIELKOPOLSKIE


Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwionośnego
Uniwersytetu Medycznego
im.Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań,
tel.61 854 93 84

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
im. Józefa Strusia
Oddział Wewnętrzny i Hematologii
ul. Szkolna 8/12
61-833 Poznań
tel.61 85 85 600

ZACHODNIOPOMORSKIE


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
Klinika Hematologii
ul. Unii Lubelskiej 1
71-525 Szczecin
Tel.:91 425 33 47

Pelne wykazy poradni specjalistycznych, świadczących lecznictwo w dziedzinie hematologii, można zaleźć na stronach NFZ-informacje dla pacjentów.

 

RADIOTERAPIA - Polska południowo- wschodnia


Pracownia i Poradnia Radioterapii
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Prokocimiu
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel. 12 658 20 11 (centrala)

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
Zakład Radioterapii z Oddziałem Radioterapii
33 - 100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
tel. 14 6315 000 (centrala)
Beskidzkie Centrum Onkologii
Oddział Radioterapii
ul. Wyzwolenia 18
43-300 Bielsko -Biała
tel.33 816b40 61

Zespół nr 1 Szpitala im. St. Leszczyńskiego
Zakład Radioterapii
ul. Raciborska 27
40-074 Katowice
tel. 32 251 52 31 do 34 centrala
lub 32 205 08 45 (Zakład Radioterapii - recepcja)

ulotka Chloniak to diagnoza

Leczenie chłoniaków

Ważne dla pacjentów

Warto wiedzieć

Warto przeczytać

Chłoniak może dotknąć każdego!

Nie bagatelizuj objawów

Niepokojce objawy 2015wlk panelNiepokojce objawy 2015wlk panel

Rak wolny od bólu

Czy rak musi boleć? Dowiedz się gdzie leczyć ból, skorzystaj z praktycznych porad, skontaktuj się z ekspertem.

Dowiedz się więcej.

ANKIETA BIURA RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Problemy młodych pacjentów związanych z koniecznością przejścia po ukończeniu 18 r.ż. spod opieki pediatrycznej do systemu opieki zdrowotnej dla osób dorosłych. Dowiedz się więcej.

Spotkania z Przebiśniegami

UWAGA!!! - Ze względu na sytuację epidemiologiczną, comiesięczne spotkania Stowarzyszenia "Przebiśnieg" zostały zawieszone do odwołania.

Tel 800 - 493 - 494 - Bezpłatna Infolinia Polskiej Unii Onkologii

Telefon czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.00- 19.00. 

Dowiedz się więcej.

Co Polacy wiedzą o chłoniakach?

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” sprawdziło stan wiedzy Polaków o chłoniakach. Okazuje się, że ponad 50 proc. ankietowanych nie znało objawów chłoniaków.Co Polacy wiedzą o chłoniakach?

 

WTC 50x100

 

roche

 

fundacja aleksandrowicza small

 

szpital

 

onkologia

 

hematoonkologia.pl