Klasyfikacja chłoniaków według WHO

4 edycja klasyfikacji WHO

Chłoniaki z obwodowych limfocytów B

Przewlekła białaczka limfatyczna
(ang. Chronic lymphocytic leukemia/Small lymphocytic lymphoma) - skrót: CLL/SLL

Białaczka prolimfocytowa z komórek B
(ang. B-cell prolymphocytic leukemia) - skrót: PLL-B

Pierwotny śledzionowy chłoniak strefy brzeżnej
(ang. Splenic marginal zone lymphoma) - skrót: SMZL

Białaczka włochatokomórkowa
(ang. Hairy cell leukemia) - skrót: HCL

Chłoniak/białaczka śledzionowy niesklasyfikowany
(ang. Splenic lymphoma/leukemia, unclassifiable)

Chłoniak limfoplazmocytowy
(ang. Lymphoplasmacytic lymphoma) - skrót: LPL

Choroba łańcuchów ciężkich
(ang. Heavy chain diseases)

Szpiczak mnogi
(ang. Plasma cell myeloma/plasmacytoma) - skrót: MM

Pozawęzłowy chłoniak strefy brzeżnej systemu MALT
(ang. Extranodal marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT lymphoma)) - skrót: MALT

Pierwotny skórny chłoniak grudkowy
(ang. Primary cutaneous follicle centre lymphoma) - skrót: PCFCL

Chłoniak grudkowy
(ang. Follicular lymphoma) - skrót: FL

Węzłowy chłoniak strefy brzeżnej
(ang. Nodal marginal zone B-cell lymphoma) - skrót: MZL

Chłoniak z komórek strefy płaszcza
(ang. Mantle cell lymphoma) - skrót: MCL

Chłoniak rozlany z dużych komórek B
(ang. Diffuse B?cell lymphoma) - skrót: DLBCL

 

podtypy morfologiczne DLBCL:

Chłoniak rozlany z dużych komórek B bliżej nieokreślony
(ang. Diffuse large B-cell lymphoma, not otherwise specified) - skrót: DLBCL-NOS

Chłoniak rozlany z dużych komórek B z licznymi komórkami T i/lub histiocytami
(ang. T-cell/histiocyte rich large B-cell lymphoma) - skrót: TCRBCL

Chłoniak rozlany z dużych komórek B EBV+ wieku podeszłego
(ang. EBV+ DLBCL of the elderly)

Chłoniak rozlany z dużych komórek B związany z przewlekłym zapaleniem
(ang. DLBCL associated with chronic inflammation)

Pierwotny chłoniak mózgu rozlany z dużych komórek B
(ang. Primary CNS DLBCL) - skrót: PCNSL

Lymphomatoid granulomatosis
(ang. Lymphomatoid granulomatosis)

Chłoniak pierwotny śródpiersia z dużych komórek B
(ang. Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma) - skrót: PMBCL

Wewnątrznaczyniowy chłoniak z dużych komórek B
(ang. Intravascular large B-cell lymphoma)

Pierwotny skórny chłoniak rozlany z dużych komórek B podudzia
(ang. Primary cutaneous DLBCL, leg type)

Chłoniak plazmabalstyczny
(ang. Plasmablastic lymphoma)

Pierwotny chłoniak wysiękowy
(ang. Primary effusion lymphoma)

Chłoniak rozlany z dużych komórek B ALK dodatni
(ang. ALK positive DLBCL)

Chłoniak z dużych komórek B rozwijający się w wieloogniskowej chorobie Castelmana z towarzyszącym zakażeniem HHV
(ang. Large B-cell lymphoma arising in HHV8 - associated multicentric Castelman Disease)

Chłoniak Burkitta
(ang. Burkitt lymphoma) - skrót: BL

Chłoniak z komórek B nieskalsyfikowany, z cechami pośrednimi pomiędzy DLBCL i BL
(ang. B-cell lymphoma, unclassifiable, with features intermediate between diffuse large B-cell lymphoma and Burkitt lymphoma)

Chłoniak z komórek B nieskalsyfikowany, z cechami pośrednimi pomiędzy DLBCL i klasyczną HD
(ang. B-cell lymphoma unclassifiable, with features intermediate between diffuse B lymphoma, large B-cell lymphoma and classical Hodgkin lymphoma)

 

Chłoniaki z obwodowych komórek T i NK

Białaczka prolimfocytowa z komórek T
(ang. T-cell prolymphocytic leukemia) - skrót: PLL-T

Białaczka z dużych ziarnistych limfocytów T
(ang. T-cell large granular lymphocytic leukemia) - skrót: T-LGL

Przewlekła choroba limfoproliferacyjna z komórek NK
(ang. Chronic NK-cell lymphoproliferative disorder)

Agresywna białaczka z komórek NK
(ang. Aggressive NK-cell leukemia)

Białaczka/chłoniak dorosłych z komórek T
(ang. Adult T-cell leukemia/lymphoma)

 

Chłoniaki z obwodowych komórek T - skrót PTCL

Układowa choroba proliferacyjna dzieci z komórek T EBV+ ( związana z przewlekłym aktywnym zakażeniem EBV)
(ang. Systemic EBV+ T-cell lymphoproliferative disease of childhood (associated with chronic active EBV infection)

Hydroa vaccineforme - like lymphoma
(ang. Hydroa vaccineforme - like lymphoma)

Chłoniak z komórek NK/T typ nosowy
(ang. Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal type)

Jelitowy chłoniak z komórek T, związany z enteropatią
(ang. Enteropathy - associated T-cell lymphoma)

Wątrobowo-śledzionowy chłoniak z komórek T
(ang. Hepatosplenic T-cell lymphoma)

Chłoniak z komórek T w tkance podskórnej
(ang. Subcutaneous panniculitis - like T-cell lymphoma)

Ziarniniak grzybiasty
(ang. Mycosis Fungoides) - skrót MF

Zespół Sezaryego
(ang. Sezary Syndrome) - skrót: SS

Pierwotny skórny chłoniak anaplastyczny z dużych komórek
(ang. Primary cutaneous large-cell lymphoma)

Pierwotny skórny chłoniak agresywny z cytotoksycznych limfocytów T CD 8+ z cechami epidermotropizmu
(ang. Primary cutaneous aggressive epidermotropic CD 8 positive cytotoxic T-cell lymphoma)

Pierwotny skórny chłoniak z komórek T gamma-delta +
(ang. Primary cutaneous gamma-delta T-cell lymphoma)

Pierwotny skórny chłoniak z małych/średnich komórek T CD4+
(ang. Primary cutaneous small/medium CD4 positive T-cell lymphoma)

Chłoniak z obwodowych komórek T, bliżej nieokreślony
(ang. Peripheral T-cell lymphoma, not otherwise specified) - skrót: PTCL NOS

Chłoniak z komórek T, angioimmunoblastyczny
(ang. Angioimmunoblastic T-cell lymphoma)

Chłoniak anaplastyczny z dużych komórek ALK+
(ang. Anapalstic large lymphoma (ALCL), ALK positive) - skrót: ALCL ALK(+)

Chłoniak anaplastyczny z dużych komórek ALK

(ang. Anapalstic large lymphoma (ALCL), ALK negative) - skrót: ALCL ALK (-)

 

Chłoniak Hodgkina (choroba Hodgkina) - skrót: HD

Chłoniak Hodgkina - LP guzkowy
(ang. Nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma) - skrót: LPHD

Chłoniak Hodgkina - postać klasyczna:

Chłoniak Hodgkina - stwardnienie guzkowe
(ang. Nodular sclerosis CHL) - skrót: HD-NS

Chłoniak Hodgkina - postać bogata w limfocyty
(ang. Lymphocyte-rich CHL) - skrót: LRCHD

Chłoniak Hodgkina - postać mieszano-komórkowa
(ang. Mix cellularity CHL) - skrót: HD-MC

Chłoniak Hodgkina - postać z deplecją limfocytów
(ang. Lymphocyte depleted CHL) - skrót: HD-LD

 

Rozrosty z komórek prekursorowych

Nowotwór z blastycznych plazmocytoidnych komórek dendrytycznych
(ang. Blastic plasmocytoid dendritic cell neoplasm)

Ostra białaczka niezróżnicowana
(ang. Acute undifferentiated leukemia) - skrót: AUL

Ostra białaczka o mieszanym fenotypie (+/- powtarzalne zaburzenia cytogenetyczne)
(ang. Mixed phenotype acute leukemia (MPAL) +/- recurrent genetic abnormalities)

Chłoniak/białaczka limfoblastyczna z komórek B, bliżej nieokreślona
(ang. B-lymphoblastic leukemia/lymphoma, not otherwise specified) - skrót: LBL-B NOS

Chłoniak/białaczka limfoblastyczna z komórek B z powtarzalnymi zaburzeniami cytogenetycznymi
(ang. B-lymphoblastic leukemia/lymphoma with recurrent genetic abnormalities) - skrót: LBL-B

Chłoniak/białaczka limfoblastyczna z komórek T
(ang. T-lymphoblastic leukemia/lymphoma) - skrót: LBL-T

ulotka Chloniak to diagnoza

Warto przeczytać

Kampania Chłoniak może dotknąć każdego!

Tel 800 - 493 - 494 - Bezpłatna Infolinia Polskiej Unii Onkologii

Telefon czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.00- 19.00. 

Dowiedz się więcej.

Rak wolny od bólu

Czy rak musi boleć? Dowiedz się gdzie leczyć ból, skorzystaj z praktycznych porad, skontaktuj się z ekspertem.

Dowiedz się więcej.

ANKIETA BIURA RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Problemy młodych pacjentów związanych z koniecznością przejścia po ukończeniu 18 r.ż. spod opieki pediatrycznej do systemu opieki zdrowotnej dla osób dorosłych. Dowiedz się więcej.

Spotkania z Przebiśniegami

W każdy pierwszy wtorek miesiąca zapraszamy na spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia, które odbywają się przy ul. Kopernika 27 w Krakowie (budynek Ogrodu Botanicznego) w godzinach od 18.00 do 20.00.

Co Polacy wiedzą o chłoniakach?

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” sprawdziło stan wiedzy Polaków o chłoniakach. Okazuje się, że ponad 50 proc. ankietowanych nie znało objawów chłoniaków.Co Polacy wiedzą o chłoniakach?

 

WTC 50x100

 

roche

 

fundacja aleksandrowicza small

 

szpital

 

onkologia

 

hematoonkologia.pl