Klasyfikacja chłoniaków według WHO

4 edycja klasyfikacji WHO

Chłoniaki z obwodowych limfocytów B

Przewlekła białaczka limfatyczna
(ang. Chronic lymphocytic leukemia/Small lymphocytic lymphoma) - skrót: CLL/SLL

Białaczka prolimfocytowa z komórek B
(ang. B-cell prolymphocytic leukemia) - skrót: PLL-B

Pierwotny śledzionowy chłoniak strefy brzeżnej
(ang. Splenic marginal zone lymphoma) - skrót: SMZL

Białaczka włochatokomórkowa
(ang. Hairy cell leukemia) - skrót: HCL

Chłoniak/białaczka śledzionowy niesklasyfikowany
(ang. Splenic lymphoma/leukemia, unclassifiable)

Chłoniak limfoplazmocytowy
(ang. Lymphoplasmacytic lymphoma) - skrót: LPL

Choroba łańcuchów ciężkich
(ang. Heavy chain diseases)

Szpiczak mnogi
(ang. Plasma cell myeloma/plasmacytoma) - skrót: MM

Pozawęzłowy chłoniak strefy brzeżnej systemu MALT
(ang. Extranodal marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT lymphoma)) - skrót: MALT

Pierwotny skórny chłoniak grudkowy
(ang. Primary cutaneous follicle centre lymphoma) - skrót: PCFCL

Chłoniak grudkowy
(ang. Follicular lymphoma) - skrót: FL

Węzłowy chłoniak strefy brzeżnej
(ang. Nodal marginal zone B-cell lymphoma) - skrót: MZL

Chłoniak z komórek strefy płaszcza
(ang. Mantle cell lymphoma) - skrót: MCL

Chłoniak rozlany z dużych komórek B
(ang. Diffuse B?cell lymphoma) - skrót: DLBCL

podtypy morfologiczne DLBCL:

Chłoniak rozlany z dużych komórek B bliżej nieokreślony
(ang. Diffuse large B-cell lymphoma, not otherwise specified) - skrót: DLBCL-NOS

Chłoniak rozlany z dużych komórek B z licznymi komórkami T i/lub histiocytami
(ang. T-cell/histiocyte rich large B-cell lymphoma) - skrót: TCRBCL

Chłoniak rozlany z dużych komórek B EBV+ wieku podeszłego
(ang. EBV+ DLBCL of the elderly)

Chłoniak rozlany z dużych komórek B związany z przewlekłym zapaleniem
(ang. DLBCL associated with chronic inflammation)

Pierwotny chłoniak mózgu rozlany z dużych komórek B
(ang. Primary CNS DLBCL) - skrót: PCNSL

Lymphomatoid granulomatosis
(ang. Lymphomatoid granulomatosis)

Chłoniak pierwotny śródpiersia z dużych komórek B
(ang. Primary mediastinal (thymic) large B-cell lymphoma) - skrót: PMBCL

Wewnątrznaczyniowy chłoniak z dużych komórek B
(ang. Intravascular large B-cell lymphoma)

Pierwotny skórny chłoniak rozlany z dużych komórek B podudzia
(ang. Primary cutaneous DLBCL, leg type)

Chłoniak plazmabalstyczny
(ang. Plasmablastic lymphoma)

Pierwotny chłoniak wysiękowy
(ang. Primary effusion lymphoma)

Chłoniak rozlany z dużych komórek B ALK dodatni
(ang. ALK positive DLBCL)

Chłoniak z dużych komórek B rozwijający się w wieloogniskowej chorobie Castelmana z towarzyszącym zakażeniem HHV
(ang. Large B-cell lymphoma arising in HHV8 - associated multicentric Castelman Disease)

Chłoniak Burkitta
(ang. Burkitt lymphoma) - skrót: BL

Chłoniak z komórek B nieskalsyfikowany, z cechami pośrednimi pomiędzy DLBCL i BL
(ang. B-cell lymphoma, unclassifiable, with features intermediate between diffuse large B-cell lymphoma and Burkitt lymphoma)

Chłoniak z komórek B nieskalsyfikowany, z cechami pośrednimi pomiędzy DLBCL i klasyczną HD
(ang. B-cell lymphoma unclassifiable, with features intermediate between diffuse B lymphoma, large B-cell lymphoma and classical Hodgkin lymphoma)

Chłoniaki z obwodowych komórek T i NK

Białaczka prolimfocytowa z komórek T
(ang. T-cell prolymphocytic leukemia) - skrót: PLL-T

Białaczka z dużych ziarnistych limfocytów T
(ang. T-cell large granular lymphocytic leukemia) - skrót: T-LGL

Przewlekła choroba limfoproliferacyjna z komórek NK
(ang. Chronic NK-cell lymphoproliferative disorder)

Agresywna białaczka z komórek NK
(ang. Aggressive NK-cell leukemia)

Białaczka/chłoniak dorosłych z komórek T
(ang. Adult T-cell leukemia/lymphoma)

Chłoniaki z obwodowych komórek T - skrót PTCL

Układowa choroba proliferacyjna dzieci z komórek T EBV+ ( związana z przewlekłym aktywnym zakażeniem EBV)
(ang. Systemic EBV+ T-cell lymphoproliferative disease of childhood (associated with chronic active EBV infection)

Hydroa vaccineforme - like lymphoma
(ang. Hydroa vaccineforme - like lymphoma)

Chłoniak z komórek NK/T typ nosowy
(ang. Extranodal NK/T cell lymphoma, nasal type)

Jelitowy chłoniak z komórek T, związany z enteropatią
(ang. Enteropathy - associated T-cell lymphoma)

Wątrobowo-śledzionowy chłoniak z komórek T
(ang. Hepatosplenic T-cell lymphoma)

Chłoniak z komórek T w tkance podskórnej
(ang. Subcutaneous panniculitis - like T-cell lymphoma)

Ziarniniak grzybiasty
(ang. Mycosis Fungoides) - skrót MF

Zespół Sezaryego
(ang. Sezary Syndrome) - skrót: SS

Pierwotny skórny chłoniak anaplastyczny z dużych komórek
(ang. Primary cutaneous large-cell lymphoma)

Pierwotny skórny chłoniak agresywny z cytotoksycznych limfocytów T CD 8+ z cechami epidermotropizmu
(ang. Primary cutaneous aggressive epidermotropic CD 8 positive cytotoxic T-cell lymphoma)

Pierwotny skórny chłoniak z komórek T gamma-delta +
(ang. Primary cutaneous gamma-delta T-cell lymphoma)

Pierwotny skórny chłoniak z małych/średnich komórek T CD4+
(ang. Primary cutaneous small/medium CD4 positive T-cell lymphoma)

Chłoniak z obwodowych komórek T, bliżej nieokreślony
(ang. Peripheral T-cell lymphoma, not otherwise specified) - skrót: PTCL NOS

Chłoniak z komórek T, angioimmunoblastyczny
(ang. Angioimmunoblastic T-cell lymphoma)

Chłoniak anaplastyczny z dużych komórek ALK+
(ang. Anapalstic large lymphoma (ALCL), ALK positive) - skrót: ALCL ALK(+)

Chłoniak anaplastyczny z dużych komórek ALK

(ang. Anapalstic large lymphoma (ALCL), ALK negative) - skrót: ALCL ALK (-)

Chłoniak Hodgkina (choroba Hodgkina) - skrót: HD

Chłoniak Hodgkina - LP guzkowy
(ang. Nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma) - skrót: LPHD

Chłoniak Hodgkina - postać klasyczna:

Chłoniak Hodgkina - stwardnienie guzkowe
(ang. Nodular sclerosis CHL) - skrót: HD-NS

Chłoniak Hodgkina - postać bogata w limfocyty
(ang. Lymphocyte-rich CHL) - skrót: LRCHD

Chłoniak Hodgkina - postać mieszano-komórkowa
(ang. Mix cellularity CHL) - skrót: HD-MC

Chłoniak Hodgkina - postać z deplecją limfocytów
(ang. Lymphocyte depleted CHL) - skrót: HD-LD

Rozrosty z komórek prekursorowych

Nowotwór z blastycznych plazmocytoidnych komórek dendrytycznych
(ang. Blastic plasmocytoid dendritic cell neoplasm)

Ostra białaczka niezróżnicowana
(ang. Acute undifferentiated leukemia) - skrót: AUL

Ostra białaczka o mieszanym fenotypie (+/- powtarzalne zaburzenia cytogenetyczne)
(ang. Mixed phenotype acute leukemia (MPAL) +/- recurrent genetic abnormalities)

Chłoniak/białaczka limfoblastyczna z komórek B, bliżej nieokreślona
(ang. B-lymphoblastic leukemia/lymphoma, not otherwise specified) - skrót: LBL-B NOS

Chłoniak/białaczka limfoblastyczna z komórek B z powtarzalnymi zaburzeniami cytogenetycznymi
(ang. B-lymphoblastic leukemia/lymphoma with recurrent genetic abnormalities) - skrót: LBL-B

Chłoniak/białaczka limfoblastyczna z komórek T
(ang. T-lymphoblastic leukemia/lymphoma) - skrót: LBL-T

ulotka Chloniak to diagnoza

Warto przeczytać

Chłoniak może dotknąć każdego!

Nie bagatelizuj objawów

Niepokojce objawy 2015wlk panelNiepokojce objawy 2015wlk panel

Rak wolny od bólu

Czy rak musi boleć? Dowiedz się gdzie leczyć ból, skorzystaj z praktycznych porad, skontaktuj się z ekspertem.

Dowiedz się więcej.

ANKIETA BIURA RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Problemy młodych pacjentów związanych z koniecznością przejścia po ukończeniu 18 r.ż. spod opieki pediatrycznej do systemu opieki zdrowotnej dla osób dorosłych. Dowiedz się więcej.

Spotkania z Przebiśniegami

UWAGA!!! - Ze względu na sytuację epidemiologiczną, comiesięczne spotkania Stowarzyszenia "Przebiśnieg" zostały zawieszone do odwołania.

Tel 800 - 493 - 494 - Bezpłatna Infolinia Polskiej Unii Onkologii

Telefon czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.00- 19.00. 

Dowiedz się więcej.

Co Polacy wiedzą o chłoniakach?

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” sprawdziło stan wiedzy Polaków o chłoniakach. Okazuje się, że ponad 50 proc. ankietowanych nie znało objawów chłoniaków.Co Polacy wiedzą o chłoniakach?

 

WTC 50x100

 

roche

 

fundacja aleksandrowicza small

 

szpital

 

onkologia

 

hematoonkologia.pl