Diagnostyka chłoniaków

Aby rozpoznanie chłoniaka było możliwe, konieczne jest wykonanie dokładnej diagnostyki.

W tym celu pobiera się chirurgicznie węzeł chłonny lub wycinek z nacieków narządowych do badania patomorfologicznego (metoda rozpoznania na podstawie biopsji cienkoigłowej nie jest z reguły polecana, a może być wykonana jedynie w miejscach, których poza zwykłym badaniem cytologicznym są dostępne bardziej specyficzne metody laboratoryjne, jak choćby analiza immunofenotypu). Pobranie obwodowych węzłów chłonnych można wykonać w znieczuleniu miejscowym, natomiast coraz częściej materiał jest pobierany drogą mediastinoskopii (Badanie polega na bezpośrednim oglądaniu - wziernikowaniu śródpiersia z użyciem specjalnego urządzenia optycznego - mediastinoskopu. Ten rodzaj wziernika jest sztywną metalową rurą zaopatrzoną w odpowiednie soczewki. Pole widzenia jest oświetlone za pomocą włókien szklanych znajdujących się w mediastinoskopie, tzw. "zimne oświetlenie".

Podczas oglądania śródpiersia, przy użyciu wprowadzonych przez wziernik odpowiednich instrumentów, pobiera się także całe węzły chłonne lub ich część do oceny histopatologicznej i ewentualnie mikrobiologicznej / bakteriologicznej) lub laparoskopii (Jest to mało inwazyjna metoda polegająca na wykorzystaniu mikro kamery i zestawu mikro narzędzi do wykonywania zabiegów operacyjnych w jamach ciała bez konieczności nacinania rozległego powłok. Zabiegi są bezpieczne, ponieważ nacięcia skóry i powłok są znikome, a operowanie w tych strukturach jest bardzie precyzyjne, gdyż obraz z kamery jest powiększony, a miejsce operowane zdecydowanie lepiej oświetlone i widoczne niż przy tradycyjnych operacjach).

Zarówno medistinoskopia jak i laparoskopia, podobnie jak większe zabiegi chirurgiczne, wymagają głębszego znieczulenia. Pobranie wycinka tkanki nie powoduje upośledzenia funkcjonowania organizmu. Pobrany chirurgicznie materiał ocenia się morfologicznie oraz przy pomocy metod immunohistochemicznych, wykazujących obecność charakterystycznych markerów w badanych komórkach. Uzupełnieniem może być badanie metodą cytometrii przepływowej, którą określa się markery na powierzchni komórek nowotworowych pobranych w biopsji cienkoigłowej lub aspiracie szpiku kostnego.

Często wykonuje się badanie morfologii krwi i szpiku kostnego (aspiracja lub trepanobiopsja szpiku kostnego) celem potwierdzenia rozpoznania, a równocześnie potwierdzenia lub wykluczenia rozsiewu chłoniaka do szpiku.

W celu ustalenia zaawansowania choroby wykonuje się badania radiologiczne, limfografię (badanie rentgenowskie po podaniu kontrastu do naczyń limfatycznych), ultrasonografię, tomografię komputerową, scyntygrafię kośćca, rezonans magnetyczny czy badania tomografii pozytonowej (PET) lub nakłucie lędźwiowe z pobraniem płynu mózgowo-rdzeniowego dla wykluczenia / potwierdzenia penetracji choroby do centralnego systemu nerwowego przy lokalizacji pozawęzłowej choroby (szpik, jądra, zatoki oboczne nosa, kręgosłup, wieloogniskowe zajęcie kości).

ulotka Chloniak to diagnoza

Warto przeczytać

Chłoniak może dotknąć każdego!

Nie bagatelizuj objawów

Niepokojce objawy 2015wlk panelNiepokojce objawy 2015wlk panel

Rak wolny od bólu

Czy rak musi boleć? Dowiedz się gdzie leczyć ból, skorzystaj z praktycznych porad, skontaktuj się z ekspertem.

Dowiedz się więcej.

ANKIETA BIURA RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Problemy młodych pacjentów związanych z koniecznością przejścia po ukończeniu 18 r.ż. spod opieki pediatrycznej do systemu opieki zdrowotnej dla osób dorosłych. Dowiedz się więcej.

Spotkania z Przebiśniegami

UWAGA!!! - Ze względu na sytuację epidemiologiczną, comiesięczne spotkania Stowarzyszenia "Przebiśnieg" zostały zawieszone do odwołania.

Tel 800 - 493 - 494 - Bezpłatna Infolinia Polskiej Unii Onkologii

Telefon czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.00- 19.00. 

Dowiedz się więcej.

Co Polacy wiedzą o chłoniakach?

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” sprawdziło stan wiedzy Polaków o chłoniakach. Okazuje się, że ponad 50 proc. ankietowanych nie znało objawów chłoniaków.Co Polacy wiedzą o chłoniakach?

 

WTC 50x100

 

roche

 

fundacja aleksandrowicza small

 

szpital

 

onkologia

 

hematoonkologia.pl